Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Ons antwoord op Trump-protectionisme moet vrijhandel zijn”

Een open of gesloten samenleving. Dat is de keuze waar de hele wereld voor staat volgens Van Quickenborne. “Liberalen kiezen voor een open samenleving. Omdat die welvaart creëert, omdat onze economie erdoor groeit, omdat vrijhandel producten goedkoper maakt voor de consument. Het bewijs is er: miljoenen mensen over heel de wereld werden de laatste decennia uit de armoede getild dankzij vrijhandel.”

En toch is het anno 2018 weer bon ton om te pleiten voor protectionisme. Trump kondigde deze week importheffingen aan op staal en aluminium. “Het begon bij de Brexit. Die kost de gewone Britten nu al veel geld, en ik hou mijn hart vast voor de toekomst. Hier in België was er het verzet van de socialisten en de groenen tegen CETA, het vrijhandelsakkoord met Canada. Ook binnen de meerderheid begint men te aarzelen. Gisteren zei CD&V in het Vlaams Parlement dat ze willen wachten met de ratificatie van CETA. De N-VA duwt op de rem voor een vrijhandelsakkoord met Latijns-Amerika”, aldus Van Quickenborne.

Volgens het liberale Kamerlid leveren handelsoorlogen nochtans alleen verliezers op. “In de eerste plaats de consument, die hogere prijzen zal betalen. Maar ook onze bedrijven, en dus de mensen die mogelijk hun job verliezen. Ons antwoord op dit protectionisme moet slim zijn. We mogen niet meestappen in een handelsoorlog. Maar in de plaats moeten we net méér vrijhandelsakkoorden sluiten met andere landen en continenten. Denk aan Japan, denk aan Latijns-Amerika.”

Hij vroeg Buitenlandminister Reynders naar het standpunt van de regering. Die antwoordde dat hij tegenreacties bekijkt op Europees vlak en op het niveau van de Wereldhandelsorganisatie. Ook Reynders is groot voorstander van bijkomende handelsverdragen van de EU met andere landen.

Van Quickenborne besloot: “Onze welvaart is afhankelijk van vrijhandel. We moeten die blijven promoten. Het is een ongemakkelijke waarheid voor velen hier, maar als we vandaag een vrijhandelsakkoord met de VS hadden dan waren dit soort protectionische maatregelen van Trump onmogelijk.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder