Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Overheid moet scheidsrechter zijn op telecommarkt, geen speler”

De regering wil de wettelijke verplichting opheffen om een meerderheidsaandeel aan te houden in Proximus en Bpost. “Deze ambitie staat op ons aangeven in het regeerakkoord”, zei Vincent Van Quickenborne. “Samen met Sabien Lahaye-Battheu en Nele Lijnen hebben we al meermaals een wetsvoorstel ingediend om die verplichting te schrappen.”

 

De linkse oppositie verweet de liberalen een ideologische natte droom te willen realiseren. Daar draait het volgens het liberale Kamerlid geenszins om: “Proximus en Bpost zijn overheidsbedrijven die moeten werken op een zeer competitieve markt. Het is dan toch de logica zelve dat we die bedrijven met gelijke wapens laten strijden. Dat is de echte inzet van dit debat.”

 

Vandaag zijn die overheidsbedrijven in tegenstelling tot hun private concurrenten onderworpen aan bepaalde regels en verplichtingen. Bovendien werken ze nog steeds met politiek benoemde bestuurders. Volgens Van Quickenborne zijn niet enkel de bedrijven zelf daarvan de dupe, maar ook de consument: “Staatsbedrijven houden de markt gesloten, ze schrikken nieuwe spelers af, en dat zorgt mee voor te hoge prijzen.”

 

Minister van Telecom De Croo bevestigde de ambitie van de regering om de overheidsbedrijven in kwestie te versterken door bepaalde organisatorische beperkingen op te heffen. Daarnaast wil hij ook de regels van corporate governance van bpost en Proximus afstemmen op de regels die van toepassing zijn op alle andere beursgenoteerde bedrijven. Dat betekent dat er een einde zal komen aan de politieke benoemingen in deze twee bedrijven. De vicepremier benadrukte ten slotte dat hij momenteel enkel de wettelijke verplichting om een meerderheidsaandeel aan te houden wil afschaffen. De eventuele beslissing om dat aandeel effectief te verlagen, is een andere discussie.

Minister De Croo repliceerde ten slotte snedig op de kritiek van de PS op zijn plannen met een citaat van Paul Magnette uit januari 2013, die zei: “Je n’ai pas de blocage idéologique à ce sujet. Je ne me braque pas sur le maintien des 51%.”

Van Quickenborne repliceerde dat de Open Vld-fractie achter de behoedzame en stapsgewijze aanpak van de regering staat. “De overheid moet in de 21ste eeuw niet langer een speler zijn op de telecom- of postmarkt, maar wel een goede scheidsrechter. Een vrije markt met echte concurrentie en duidelijke spelregels komt de bedrijven zelf, het personeel en de consument altijd ten goede!”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder