Sla navigatie over

Van Quickenborne pleit voor moderne en efficiënte evaluatie van ambtenaren

Uit cijfers van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput blijkt dat amper 39 ambtenaren een negatieve evaluatie. Dat is 0,07% van het totaal. Van Quickenborne: “Veel ambtenaren werken hard. Zij verdienen al onze steun. Maar wie gelooft dat er amper 39 ambtenaren tekort schieten?”

Volgens het liberale Kamerlid schort er iets fundamenteel aan het evaluatiesysteem. “Dat is al meermaals aangepast. Maar het blijft té log, té bureaucratisch. Procedures zijn veel te complex en lang. En daardoor neemt haast geen enkele leidinggevende de moeite om te evalueren. Nochtans is dat cruciaal in een organisatie.”

Van Quickenborne wil dat de overheid zijn personeel evalueert zoals een modern bedrijf dat doet. “Dat wil zeggen permanent, elke dag, zonder al te ingewikkelde procedures en regeltjes. Zo kun je je personeel coachen, bijsturen, kansen geven. Zodat de mensen gelukkig zijn op de werkvloer en het beste van zichzelf kunnen geven. Maar dan kan je ook ingrijpen wanneer iemand systematisch niet voldoet. Dat is vandaag nog een taboe bij de overheid.”

Het Kamerlid vraagt minister Vandeput om werkbare evaluaties van overheidspersoneel in te voeren. “Daarnaast moeten we snel uitvoering geven aan een beslissing uit het Zomerakkoord: de overheid moet in de regel werken met contractuele personeelsleden in plaats van vastbenoemden. Een belangrijke maatregel die de overheid zal toelaten om een moderne bedrijfsvoering te installeren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder