Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Schaf fiscaal voordeel af voor vakbondspremies”

Wie lid is van een vakbond, kan dat aftrekken van zijn belastingen, zelfs als je werkloos bent. Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne wil daar komaf mee maken. “In tijden dat we op onze centen moeten letten moet het gedaan zijn met die fiscale koterijen die ons handenvol geld kosten. De vakbondspremie afschaffen kan ons 86,5 miljoen euro opleveren”, aldus Van Quickenborne.

Wie lid is van een vakbond, betaalt daarvoor elke maand lidgeld. In verschillende bedrijfssectoren bestaan er cao’s waarin bepaald is dat de werknemers die lid zijn van een vakbond een deel van dit lidgeld terugbetaald krijgen. Hun werkgever betaalt in dat geval, voor werknemers die aangesloten zijn bij een vakbond, een vakbondspremie uit aan de vakbond waarbij de werknemers aangesloten zijn. De werknemers krijgen vervolgens die premie uitbetaald door de vakbond, of krijgen een korting op hun lidgeld. Op 4 mei 2018 besliste de federale regering om de maximumhoogte van deze premie op te trekken van 135 euro naar 145 euro. In principe zijn deze vakbondspremies belastbaar, maar in de praktijk wordt er geen belasting geheven op deze vakbondspremie. In 1971 heeft de toenmalige minister van Financiën immers aan de vakbonden de toelating verleend om de vakbondspremie niet aan de bedrijfsvoorheffing te onderwerpen én ook niet op de individuele fiches 281.10 en samenvattende opgave 325.10 te vermelden. Deze regeling geldt vandaag nog steeds.

Van Quickenborne: “Het is tijd dat we na bijna 50 jaar deze fiscale koterij vervangen en de vakbondspremie belasten. Ik stel voor om deze vakbondspremie aan de bedrijfsvoorheffing te onderwerpen en de vakbonden te verplichten een fiscale fiche op te stellen zodat de vakbondspremie effectief wordt belast. In het digitale tijdperk kan dat echt niet zo moeilijk zijn. Deze maatregel zou naar schatting jaarlijks zo’n 86,5 miljoen euro opleveren, wat zeer welkom is in budgettaire moeilijke tijden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder