Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Sociale partners moeten verder onderhandelen over zware beroepen

Vandaag kunnen alleen ambtenaren die een zwaar beroep hebben uitgeoefend, rekenen op een vervroegde uittreding. Deze ‘preferentiële tantièmes’ worden afgeschaft en in ruil komt een regeling voor alle werknemers, ongeacht hun statuut.

 

Vincent Van Quickenborne: “We leven langer en gemiddeld gaan we met pensioen op 60. De pensioenhervormingen van de regering zorgen er voor dat mensen wat langer aan de slag blijven, en daar staat dan ook een hoger pensioenbedrag tegenover. Zo maken we ons pensioensysteem duurzaam en zeker. Maar we houden wel rekening met mensen die zware taken hebben uitgeoefend. Die moeten wat vroeger met pensioen kunnen gaan.”

 

De regering schuift 4 criteria naar voren om te bepalen of een taak zwaar is. “Het gaat om fysiek zwaar werk, veiligheidsrisico’s, zware werkorganisatie zoals nachtwerk en emotionele belasting”, legt Van Quickenborne uit. “Die emotionele belasting zal als enig criterium niet voldoende zijn. Stress op het werk is reëel, maar is moeilijk meetbaar. Iedereen zou haast in aanmerking kunnen komen, en zo ondergraven we een belangrijke maatregel voor mensen die jarenlang zwaar werk hebben geleverd. Denk aan een dakwerker.”

 

Het is nu aan de sociale partners om op basis van die 4 criteria een lijst met zware taken op te stellen. “Het ACLVB en ACV onderhandelen hierover, maar het ABVV dreigt met een staking. Ik begrijp dat niet. Ze willen de privileges van enkelen in stand houden, ten nadele van vele werknemers in de privé die nu niét vroeger met pensioen kunnen ondanks hun zwaar werk.”

 

Van Quickenborne riep minister van Pensioenen Bacquelaine op om verder te zetten met zijn rechtvaardige hervorming en de sociale partners om tot een akkoord te komen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder