Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Werken moet altijd meer lonen dan niet werken”

“Uiteraard moeten we solidair zijn met mensen zonder werk. Maar werken moet altijd meer lonen, dan niet werken. Als je je hele leven hebt ingezet, moet dat ook lonen in je pensioen. Dit is dus onaanvaardbaar.”

Het liberale Kamerlid wijst er op dat de vorige en de huidige regering de gelijkstelling voor de tweede en derde periode van werkloosheid hebben teruggebracht tot het minimum. Dat wil zeggen dat er sindsdien geen gelijkstelling meer is aan het laatst verdiende loon, maar een gelijkstelling aan een minimum jaarrecht.

“Om dit probleem grondig aan te pakken, kunnen we deze gelijkstelling van werkloosheidsperiodes nog verder verminderen of afschaffen vanaf een bepaald aantal jaren werkloosheid. Een gelijkaardig effect bereik je uiteraard ook door de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken. Dit is een stimulans om te werken én dus ook een pensioen op te bouwen dat daar onlosmakelijk mee verbonden moet zijn. Wie werkt, moet daar voor beloond worden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder