Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Wet Renault niet langer excuus voor weigeren parlementaire hoorzitting”

Door de aangekondigde sluiting van de Belgische vestiging van Caterpillar zouden volgens Agoria minstens 3.600 directe en indirecte jobs verloren gaan in Charleroi. “Deze sluiting zou een enorme impact hebben. Niet alleen op de vele werknemers en hun gezinnen, maar ook op de provincie Henegouwen en de economie van ons land”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Het sprak dan ook voor zich dat het parlement Caterpillar uitnodigde voor een gesprek in de commissie bedrijfsleven.”

Caterpillar weigerde echter tekst en uitleg te geven in de Kamer, en dit om interferentie te vermijden met de verplichtingen van het bedrijf in het kader van de zogenaamde Wet-Renault die bepaalde procedures voorschrijft in geval van collectief ontslag.

Van Quickenborne, voorzitter van de commissie Sociale Zaken, betreurt dat de Wet-Renault zo een open dialoog in het parlement in de weg kan staan. Daarom diende hij een wetsvoorstel in dat de bewuste wet verduidelijkt. “Informatie die door een werkgever aan het parlement wordt gegeven, kan daardoor niet langer invloed hebben op de geldigheid van de informatie- en raadplegingsprocedure. We garanderen dus enerzijds de rechtszekerheid voor de bedrijven, en zorgen er anderzijds voor dat het parlement en de bevolking duidelijke informatie kan verkrijgen.”

Het liberale Kamerlid benadrukt ten slotte dat hij geen verplichte aanwezigheid eist in parlementaire hoorzittingen. “Uitnodigingen in een gewone commissie zijn steeds vrijwillig, we nemen louter een wettelijke drempel weg om uitleg te verschaffen. Met dergelijke hoorzittingen willen we overigens ook niet in de plaats van het sociaal overleg treden. Het is aan de bonden om nu met het bedrijf tot een goede ontslagregeling te komen voor de getroffen werknemers.”

Het wetsvoorstel van Open Vld werd mee ondertekend door de coalitiepartners N-VA, CD&V en MR.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder