Sla navigatie over

Van Quickenborne: wie zijn hele leven lang gewerkt heeft, verdient een hoger pensioen

De hervorming van het wettelijk pensioen naar een pensioen op basis van punten is noodzakelijk. Dat staat niet alleen in het regeerakkoord. Ook Frank Vandenbroucke, voorzitter van de Pensioencommissie 2020-2040, zegt het vandaag in De Tijd. Voor Open Vld moeten daarbij 3 principes centraal staan.

  1. Eerst en vooral moeten de pensioenen voor mensen die werken er op vooruitgaan. Wie er een lange carrière op zitten heeft, verdient een hoger pensioen dan 1.100, 1.200 of 1.300 euro.
  2. De pensioenen moeten niet alleen hoger zijn, ze moeten ook gelijker zijn. Het kan echt niet zijn dat iemand die zijn ganse leven gewerkt heeft als zelfstandige of werknemer maar de helft van het pensioen krijgt van een ambtenaar. De oplossing is zoals zo vaak de middenweg.
  3. Daarenboven moet het wettelijk pensioen ook door iedereen kunnen worden aangevuld met een volwaardige tweede pijler, een volwaardig aanvullend pensioen dus.

Minister Bacquelaine heeft deze namiddag in de plenaire zitting geantwoord op de vragen van Vincent Van Quickenborne over het puntensysteem. De Minister heeft aangekondigd dat het nieuwe systeem in werking zal treden op 1 januari 2025, uiteraard met voldoende lange overgangsperiodes voor de personen die reeds pensioenrechten opbouwen in het huidige systeem.

Van Quickenborne: ‘De hervorming waar we voor staan, is enorm ingrijpend. Wat we deze legislatuur zullen beslissen, zal bepalend zijn voor de pensioenen van de komende 50 jaar of zelfs langer. Het siert de Minister dat hij deze uitdaging met beide handen aanpakt en wij steunen hem daar ten volle in. De hervormingstrein mag niet stilvallen, ook niet voor wat betreft de pensioenen. Ook de sociale partners zullen hun rol moeten spelen. Voor vakbonden is dit het moment te tonen dat ze een hoger maar ook een gelijker pensioen willen voor iedereen. Werkgevers zullen zich dan weer moeten engageren voor een aanvullend pensioen voor iedereen, in de privé en in de publieke sector. Ik hoop dat zowel werkgevers als vakbonden de Rubicon oversteken. Vasthouden aan wat we hebben, is de doodsteek voor onze pensioenen.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder