Sla navigatie over

Van Quickenborne wil advies van Raad van State over mijnwerkerspensioenen

Open Vld Kamerlid Vincent Van Quickenborne zal in de plenaire van de Kamer straks het advies van de Raad van State vragen over het wetsvoorstel dat de pensioenen van mijnwerkers retroactief wil herzien.

Van Quickenborne: “Zowel de pensioendienst als de vorige en huidige ministers van Pensioenen zijn ervan overtuigd dat de pensioenen van de mijnwerkers altijd correct zijn berekend. Ook ik werd als pensioenminister destijds geconfronteerd met hun eisen. Maar deze keer slaagt hun belangengroep er wel in een meerderheid van linkse partijen te overtuigen. Nochtans kunnen zij niet aantonen hoe de pensioenen verkeerd werden berekend.”

Het wetsvoorstel kost de staatskas dit jaar maar liefst 190 miljoen euro voor amper 8.000 gepensioneerden die nu al een pensioen hebben van gemiddeld 2018 euro en er eenmalig 20.000 euro en daarna 200 euro per maand bijkrijgen. De hoge kostprijs komt omdat er in een retroactiviteit van 10 jaar wordt voorzien. “Dat is ongebruikelijk en een historisch unicum voor pensioenen en er dreigt een gevaarlijk precedent. Daarvoor waarschuwt ook de topman van de Pensioendienst. Daarom moet de Raad van State kunnen nagaan of dit voorstel en in het bijzonder de retroactiviteit juridisch wel sluitend is. Als de indieners van het wetsvoorstel zo zeker zijn van hun stuk, van het feit dat ze een zogezegde fout rechtzetten en dat retroactiviteit gerechtvaardigd is, waarom weigeren ze dan om dat voor te leggen aan de Raad van State?”, aldus het liberale Kamerlid.

Van Quickenborne rekent op het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin van de voormalige Zweedse coalitiepartners om zijn vraag voor een advies van de Raad van State te steunen en aan de benodigde 50 stemmen te geraken. “Ik hoor onze collega’s van N-VA in de commissie Sociale Zaken altijd de mond vol hebben over het belang van een verantwoord budgettair en vooral ook fair pensioenbeleid. Ik verwacht dan ook dat ze de adviesvraag gaan steunen, zodat we zeker zijn dat wat een meerderheid in de Kamer wil stemmen, ook juridisch steek houdt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder