Sla navigatie over

Van Quickenborne wil eerst akkoord over kaderwet zware beroepen, daarna pas lijst

De discussie over de zware beroepen is een heel belangrijke discussie. Van Quickenborne: “We weten al jaren dat we allemaal wat langer moeten werken om de pensioenen te betalen. Dat moet wel haalbaar zijn. Wie écht zware taken uitoefent, wie zijn rug dagelijks krom werkt, kan natuurlijk niet doorgaan tot het einde. Die mag wat vroeger stoppen. Daar is iedereen het over eens. Vandaag is die gunst om vroeger te stoppen enkel weggelegd voor bepaalde ambtenaren. Niet voor werknemers uit de privé of zelfstandigen. Het kan toch niet dat een verpleegster in een publiek ziekenhuis een zwaar beroep heeft, en een verpleger in een private instelling niet? Dat is onrechtvaardig. En een bakker die 7 dagen op 7 om 2u ’s nachts begint te werken, is dat ook geen zwaar beroep?”

 

Deze regering wil dat systeem dan ook hervormen. Bedoeling is om eerst een kaderwet goed te keuren in overleg met de sociale partners. Die moet de voorwaarden en 4 objectieve criteria vastleggen waaraan een beroep moet voldoen om recht te geven op een vervroegde uittreding. Het gaat om fysieke belasting, gevaar, onregelmatige werkuren en stress als een vierde verzwarende factor. Daarna kan men dan een lijst van beroepen opstellen die daar aan voldoen.

 

“Maar de overheidsvakbonden hebben de kar voor het paard gespannen en al meteen een lijst mee op tafel gelegd. Die noemen ze te nemen of te laten voor de politiek. Een dictaat van het syndicaat dus, terwijl het aan de verkozen politici is om hierover finaal te beslissen. De overheidsvakbonden verdedigen de belangen van hun achterban. Dat is hun job. Maar het is onze taak als parlement en regering om de belangen te verdedigen van alle mensen die werken, die bijdragen aan de pensioenen. Ambtenaren, werknemers én zelfstandigen. Wij moeten beslissen in het algemeen belang van iedereen.”

 

Van Quickenborne wil dus eerst dat de regering de kaderwet finaal goedkeurt. Daarna moet er een lijst worden opgesteld van beroepen in alle sectoren, niet alleen in de ambtenarij. “Dat is een kwestie van rechtvaardigheid.” Hij waarschuwt ook voor een ellenlange lijst met zware beroepen. “Elk beroep moet kunnen worden getoetst aan de vier objectieve criteria. Als we dat niet zouden doen, dan eindigen met een eindeloze lijst, en dan hollen we de hele pensioenhervorming uit die mensen net wat langer aan de slag wil houden op een haalbare manier. Zo schuiven we de factuur door naar onze kinderen en de volgende generaties. Daar pas ik voor.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder