Sla navigatie over

Van Quickenborne wil kiesleeftijd verlagen naar 16 bij Europese verkiezingen

Opvallend resultaat van het Brexit-referendum: de jongere generaties stemden overwegend voor EU-lidmaatschap. In de categorie 18 tot 24 jaar ging het zelfs om 75% tegenover 24% Brexit-aanhangers. “De oudere generaties stemden dus voor een toekomst die jongeren niet willen. Nochtans zullen zij het langst met de Brexit moeten leven. Dat is een democratisch deficit. Bij het Schots onafhankelijkheidsreferendum mochten jongeren wel stemmen vanaf 16 en over hun toekomst beslissen.”, aldus Vincent Van Quickenborne.

 

Grote uitdagingen vereisen betrokkenheid jeugd

Het liberale Kamerlid wil ook onze Belgische jongeren al vanaf 16 laten stemmen en dient een concreet wetsvoorstel in voor de Europese verkiezingen. “Dit wetsvoorstel kan nog deze legislatuur worden goedgekeurd en van kracht worden voor de Europese verkiezingen in 2019. Er is slechts een gewone meerderheid nodig.” Om de regels voor de federale verkiezingen aan te passen is een grondwetswijziging vereist en dit kan pas ten vroegste na 2019.

 

De verlaging van de kiesleeftijd voor Europese verkiezingen zijn voor Van Quickenborne het ideale experiment. “Het kan de kloof tussen Europa en de burger helpen verkleinen. Bovendien is Europa bij uitstek een beleidsniveau waar jongeren belang hebben bij een grotere betrokkenheid. De gigantische uitdagingen op vlak van energie, klimaat, economie en geopolitiek spelen zich immers op Europees niveau af. Jongeren moeten daarin worden gehoord.”

 

Intergenerationele verhoudingen rechttrekken

Te meer omdat de gemiddelde leeftijd van de kiezer door vergrijzing en de stijgende levensverwachting alsmaar toeneemt, meent Van Quickenborne: “De jongere generatie wordt alsmaar minder vertegenwoordigd. Nochtans hebben beleidskeuzes –bijvoorbeeld inzake pensioenen en arbeidsmarkt- een gigantische impact op hun leven. Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd kan deze verstoring van de intergenerationele verhoudingen milderen. Politici zullen meer rekening moeten houden met de belangen van de toekomstige generaties.”

 

Kiesrecht gaat hand in hand met burgerschap

Het liberale Kamerlid is er van overtuigd dat 16-jarigen volwassen aan het democratisch debat en dus aan verkiezingen kunnen deelnemen. “Uit onderzoek blijkt dat jongeren die uitdrukkelijk betrokken worden, onder meer door toekenning van het kiesrecht, meer interesse tonen in de samenlevingsvraagstukken, de actualiteit, het politieke leven. Door verantwoordelijkheid in de handen te geven van jongeren, springen ze hier bewust mee om. Ook op school zal de aandacht voor onze democratie vergroten en dat is geen overbodige luxe. Het kiesrecht gaat hand in hand met burgerschap, en dat kunnen we niet genoeg stimuleren, bijvoorbeeld met dit voorstel.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder