Sla navigatie over

Van Quickenborne wil lichte snelheidsovertredingen via GAS-systeem beboeten

Alle snelheidsovertredingen worden momenteel door het parket afgehandeld. “Een hele rompslomp”, vindt Open Vld Kamerlid Vincent Van Quickenborne. Met zijn wetsvoorstel kunnen de gemeenten lichte snelheidsboetes innen via het GAS-systeem. “Niet enkel verlaagt dit de werkdruk voor de parketten, er kan ook een einde komen aan de flitsquota en straffeloosheid.”

 

In vele steden wordt hard gewerkt aan nieuwe verkeersplannen voor de stadskern. De lokale besturen maken daarbij een afweging tussen veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. “Wij gaan in Kortrijk bijvoorbeeld voor een autoluw centrum om onze stad aantrekkelijker te maken als woon- en werkgebied, zonder evenwel de wagen weg te pesten”, legt Van Quickenborne uit.

 

Met de GAS-wetgeving kunnen steden en gemeenten vandaag al een efficiënt parkeerbeleid voeren. “Maar ook de snelheid van het verkeer heeft een grote impact op de veiligheid en leefbaarheid van bewoners in onze stadscentra”, zegt Van Quickenborne.

 

Straffeloosheid door quota

Vandaag is het de politie die de snelheidsovertredingen vaststelt en het parket om de boetes te verwerken. “Dat zorgt voor een enorme werkdruk bij de parketten”, aldus het liberale Kamerlid. “De druk is zelfs zo hoog dat er flitsquota bestaan. Eens die zijn bereikt, wordt er niet meer geverbaliseerd. Zo krijgt je straffeloosheid en dat kan natuurlijk niet. Dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede.”

 

GAS-boete voor kleine overtreding

Daarom stelt de Open Vld’er voor om de steden en gemeentes de mogelijkheid te geven om via het GAS-systeem de afhandeling van kleine snelheidsovertredingen op zich te nemen. Steden en gemeenten kunnen daarvoor een specifiek politiereglement aannemen en een protocol afsluiten met het parket.

 

“Uiteraard blijft de politie verantwoordelijk voor de vaststellingen. De mogelijkheid om de boetes via de GAS-wet te innen, is van toepassing als de snelheid met maximaal 20km/u wordt overschreden. De hoogte van de boete is bepaald bij wet en zal dus in heel België hetzelfde zijn. Daarnaast zal een onafhankelijke GAS-ambtenaar dit behandelen en is er steeds de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de politierechtbank”, verduidelijkt Van Quickenborne zijn voorstel.

 

Op die manier zullen de parketten verder worden ontlast. “Zij kunnen zich op die manier focussen op het bestraffen van zwaardere inbreuken en geeft dit de gemeenten de kans om in te zetten op een coherent en efficiënt verkeersbeleid”, besluit Van Quickenborne.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder