Sla navigatie over

Van voorstel tot realisatie: integratiecontract op maat

Momenteel is het GPMI enkel verplicht voor min-25-jarige leefloonbegunstigden. Dat de contracten nu worden uitgebreid naar alle nieuwe leefloondossiers, zonder beperking in leeftijd en in doelgroep, betekent dat ook erkende vluchtelingen en personen die genieten van een subsidiaire bescherming een GPMI moeten afsluiten. De uitbreiding van het GPMI staat in het regeerakkoord en is nu door de federale regering goedgekeurd.

Een GPMI is een begeleidings- en opvolgingsinstrument ‘op maat’ en een contract met rechten en plichten. "Het is een contract dat startkansen biedt en engagementen vraagt," aldus voorzitter Gwendolyn Rutten. Ieder GPMI gaat uit van de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de betrokken persoon. Het gaat o.m. om vorming, opleiding, werkervaring,... die moet leiden naar volwaardig werk.

Nieuw is ook dat de gemeenschapsdienst op vrijwillige basis deel zal kunnen uitmaken van het contract tussen de leefloner en het OCMW.

In geval het GPMI niet wordt gerespecteerd, zijn sancties mogelijk. De focus komt op een gradatie van de sanctie te liggen, maar een schorsing van leefloon van maximaal een maand is mogelijk – drie maanden in het geval van recidive.

 

Lees ook: Open Vld pleit voor integratiecontract op maat.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder