Sla navigatie over

Van samenleven in diversiteit een succes maken: Plan Samenleven gaat 2de jaar in

Er komt een tweede oproep voor lokale besturen die projecten binnen het Plan Samenleven willen uitrollen. Met plan Samenleven zet Somers in op succesvol samenleven in diversiteit. Vlaams minister van Samenleven maakt dit jaar 16 miljoen euro vrij voor zijn Plan Samenleven. Bart Somers: “Samenleven in diversiteit brengt uitdagingen met zich mee. Onder de waterlijn zijn er veel positieve evoluties zoals de steeds stijgende activiteitsgraad bij mensen met migratieroots. Voor personen met een handicap wordt onze maatschappij steeds inclusiever. Maar er zijn nog uitdagingen, dit plan zet een turbo op de positieve evoluties.

Op 1 oktober 2022 werd het startschot gegeven voor het Plan Samenleven. Het plan focust op samenleven in diversiteit en maakte komaf met een amalgaan aan kleinere projecten die door Vlaanderen werden gesubsidieerd. In plaats van 380 verschillende projecten kiest de Vlaamse overheid nu voor 24 concrete acties.

Kwetsbare profielen naar het hoger onderwijs

Onder de acties vind je onder meer de doelstelling om jongeren te ondersteunen uit kwetsbare gezinnen die naar het hoger onderwijs gaan. Vaak zijn zij de eersten van de familie, zitten ze met veel vragen en dat werpt drempels op. Om die drempels te doorbreken worden deze studenten gekoppeld aan een buddy die hen helpt en begeleidt bij de eerste stappen. “Elk talent is belangrijk. In sommige gezinnen is er nog nooit iemand naar het hoger onderwijs gegaan. Vaak zitten de jongeren die deze stap willen zetten met veel vragen. Om die drempel weg te nemen zetten we in op buddy’s die de jongeren kunnen begeleiden. Zodat ook zij alle kansen krijgen”.

Ontmoeting doorbreekt wij-zij denken

Met het plan Samenleven zet Somers ook in op omstaanderstrainingen. Hier krijgen burgers een opleiding om te kunnen reageren als ze getuige zijn van straatintimidatie of discriminatie. “Een van de doelstellingen is het doorbreken van segregatie. Niemand is gebaat bij een maatschappij die bestaat uit verschillende groepen die elk op hun eigen archipel blijven. Ik verkies één gemeenschap die samenleeft in diversiteit. Daarom zetten we in op toeleiding naar werk, onderwijs, maar ook vrije tijd. Het is door elkaar te ontmoeten op deze verschillende domeinen dat we elkaar begrijpen en niet vervallen in wij-zij denken.” aldus Bart Somers. Om die doelstelling te bereiken wordt er actief ingezet om jongeren van diverse slag in contact te brengen met jeugdwerk, cultuur of sport.

Lokale besturen nemen de leiding

Plan samenleven bestaat dus uit 24 concrete acties. Lokale besturen kunnen kiezen op welke acties ze intekenen en krijgen daarvoor dan de nodige middelen. Hiermee kan elk lokaal bestuur inspelen haar specifieke noden. Vorig jaar werd de eerste project oproep gelanceerd die een groot succes was. Maar liefst 103 gemeenten, dienden samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en VZW De Rand een aanvraag in. In totaal werd 14,1 miljoen verdeeld over deze deelnemende gemeenten.

Vandaag volgt de tweede oproep voor het tweede werkingsjaar, er wordt voor 16 miljoen aan middelen voorzien. De ambitie gaat dus omhoog. “Met deze middelen kunnen de reeds deelnemende gemeenten een vervolg breien aan het harde werk dat ze al hebben verricht. Ook nieuwe gemeenten die voor bepaalde uitdagingen staan kunnen zich inschrijven in het project.”

De focus van het project ligt op steden en gemeenten (of samenwerkingsverbanden) met meer dan 7500 inwoners met migratieroots van buiten de EU14. Aanvragen kunnen tot 10 juli 2023 worden ingediend. In september worden de geselecteerde projecten bekend gemaakt.  

Vlaams minister van Samenleven Somers: “Met het Plan Samenleven beogen we van bij het begin een kwantumsprong in het samenleven in diversiteit. Onze lokale besturen staan het dichtste bij de bevolking. Elke gemeente kan zich focussen om van hun specifieke uitdaging een succes te maken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder