Sla navigatie over

Vandenput: “Bijna 40 procent militairen op missie patrouilleert in Belgische straten”

Al vijf jaar patrouilleren onze militairen in de straten van Belgische grootsteden. De operatie, bekend onder de naam Operation Vigilant Guardian (OVG), kost jaarlijks 50 miljoen euro. Kamerlid Tim Vandenput diende al een resolutie in om hier een einde aan te stellen. De commissie Defensie besliste nu om hier hoorzittingen over te organiseren. Vandenput: “Openbare orde en veiligheid is een kerntaak van de politiediensten, zij kregen hiervoor een specifieke opleiding. Dit is geen taak voor militairen. We moeten deze operatie stopzetten.” 

Defensie is tevreden een bijdrage te hebben geleverd aan de veiligheid van ons land. De bewaking die tijdelijk werd ingevoerd toen in de nasleep van de terroristische aanslagen in ons land er een hoog dreigingsniveau gold, lijkt nu een quasi-permanent karakter te hebben. Vandenput vindt dat het intussen hoog tijd is dat het leger zich opnieuw kan focussen op haar kerntaken. Dit is onder meer terrorismebestrijding via buitenlandse missies. “Militairen zijn opgeleid om deel te nemen aan buitenlandse missies, niet om te patrouilleren in onze straten. Dat is een taak van de politie. Toch staat bijna 40 procent van de militairen op missie vandaag opgesteld in Belgische straten”, aldus Vandenput. De rest van de militairen op missie zijn aan de slag op diverse plaatsen in het buitenland, onder meer in Syrië.

Bij de vaststelling van een misdrijf kan een militair bovendien niet ingrijpen. Daarvoor moet hij of zij beroep doen op de politie. Vandenput pleit ervoor de juiste profielen op de juiste plaats in te zetten, en militairen waar nodig opnieuw te vervangen door politie. “De recente aanwerving van 1400 nieuwe mensen bij politie en de netto-uitstroom bij Defensie rechtvaardigen deze resolutie”, besluit Vandenput, “daarom ben ik tevreden dat de commissie Defensie ingaat op mijn vraag om hier hoorzittingen over te organiseren.” Alvorens over te gaan tot een beslissing, worden daarom vertegenwoordigers van leger, politie en inlichtingendiensten uitgenodigd om toelichting te geven over de huidige situatie.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder