Sla navigatie over

Vandenput en Gabriëls: “Volop inzetten op tewerkstelling om van migratie succesverhaal te maken”

Vandaag (4/11) verscheen een studie van de NBB die de economische impact van migratie in kaart brengt. De NBB heeft in deze studie, besteld door voormalig minister Van Overtveldt (N-VA), de impact van migratie op de publieke financiën proberen meten. “Geen gemakkelijke oefening. De belangrijkste conclusie is voor ons duidelijk: we moeten volop inzetten op tewerkstelling om migratie zo succesvol mogelijk te maken”, stellen Open Vld-Kamerleden Katja Gabriëls en Tim Vandenput.

Uit de studie blijkt dat migratie in zijn geheel een positief effect heeft op de economie. De studie toont aan hoe we die migratie zo succesvol mogelijk kunnen maken, namelijk door zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. “Het is essentieel dat we mensen met een migratie-achtergrond kunnen activeren op onze arbeidsmarkt”, stelt Gabriëls. De eerste generatie-migraten (nvdr. In de studie omhelst deze term mensen die niet geboren zijn in België) leveren gemiddeld een minder grote bijdrage tot de publieke financiën. “Dat komt doordat ze door de band genomen minder belastingen betalen en minder sociale bijdragen betalen. Het is absoluut essentieel dat we alle drempels wegnemen om de toegang tot de arbeidsmarkt voor deze groep zo vlot mogelijk te doen verlopen. Daar kan veel vooruitgang geboekt worden”, zegt Vandenput. Bij de tweede generatie zien we dat de bijdragen groter zijn, meestal door hun jongere leeftijd.

Alle groepen (natives, 1ste generatie en 2de generatie) brengen globaal gezien een positief resultaat mee (brengen meer op dan kosten). “Maar als je opsplitst tussen EU en niet-EU-migranten krijg je bij de 1ste en 2de generatie een negatieve balans bij de niet-EU-migranten. We moeten die cijfers goed onder de loep nemen en dit doelgericht gaan aanpakken”, stelt Vandenput. Een belangrijke verklaring hiervoor is de achterstand op de arbeidsmarkt van niet-EU migranten. Dit kan dan weer verklaard worden door elementen zoals taalachterstand, diploma-erkenning, discriminatie op de arbeidsmarkt, enzovoort…

Drempels wegwerken

In het Regeerakkoord staat volgende passage: ‘In samenwerking met de deelstaten trekt de regering via economische en academische migratie buitenlands talent aan, zonder een braindrain te veroorzaken’. “Arbeidsmigratie kan zeker een meerwaarde betekenen voor onze economie, dat blijkt uit deze studie”, stelt Gabriëls. “Veel mensen komen naar ons land via gezinshereniging. Qua migratiekanaal moeten we arbeidsmigratie toegankelijker maken. We zijn niet tegen gezinshereniging, maar de misbruiken moeten er absoluut uit. We moeten hier kiezen voor de strenge aanpak om misbruiken absoluut tegen te gaan”, zegt Vandenput.

Naast deze factoren is het ook noodzakelijk om beleidsmatig drempels weg te werken om de toegang tot de arbeidsmarkt te faciliteren, stellen de Kamerleden. “Inzetten op scholing, de erkenning van buitenlandse diploma’s eventueel herzien, discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken, volop inzetten op het leren van de taal… Het zijn allemaal factoren waar in ons land nog grote stappen voorwaarts kunnen gezet worden. Het is uit de studie duidelijk gebleken dat migratie in zijn geheel een positief effect heeft op de economie, maar het stelt ook de aandachtpunten scherp. Activering en tewerkstelling: de sleutel tot succes”, stellen Gabriëls en Vandenput.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder