Sla navigatie over

Vandenput en Turtelboom willen Europese sancties tegen Venezuela

Het gaat van kwaad naar erger in Venezuela. “De socialistische heilstaat is samen met de olieprijs volledig in mekaar gestuikt. De bevolking is in totale armoede gestort en vlucht massaal de grens over naar Colombia. Ondertussen klampen president Maduro, de nazaten van Chavez en de olie-garchen zich vast aan de macht. Blijkbaar zijn alle middelen daarvoor toegestaan. De regering probeert actief de democratie en rechtsstaat af te schaffen, terwijl ze protesten hardhandig neerslaat en de mensenrechten van haar burgers schendt”, zegt Tim Vandenput.

Voor de liberale Kamerleden is de maat stilaan vol. “De PVDA praat deze uitholling van de democratie misschien goed als de verderzetting van de Bolivariaanse revolutie tegen het grootkapitaal, maar wij weigeren weg te kijken. Na het kritisch VN-rapport over de mensenrechtenschendingen en de controversiële verkiezing van een nieuwe ‘Grondwetgevende Vergadering’ is het hoog tijd voor een krachtig signaal van België en de EU”, aldus Turtelboom.

Internationale respons

Het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur heeft Venezuela al geschorst en de VS hebben reeds handelssancties opgelegd. Onze Buitenlandminister Reynders en de Europese Hoge Vertegenwoordiger Mogherini hebben het hardhandig optreden van de Venezolaanse regering en de ondemocratische verkiezing van de nieuwe Grondwetgevende Vergadering al streng veroordeeld. “We moeten echter een stap verder durven gaan. Net zoals de VS moet de EU gerichte sancties nemen tegenover het Venezolaanse regime. Alleen zo kunnen we hen dwingen om tot een onderhandelde oplossing met de Venezolaanse oppositie te komen.”

Gerichte sancties tegen regime, niet tegen bevolking

Het kan hierbij niet de bedoeling zijn om de Venezolaanse bevolking te treffen en hen nog dieper in de put te duwen. Turtelboom: “We moeten ons richten op de verantwoordelijken voor het geweld tegen burgers en tegen zij die mee helpen om de democratie in het land te ondergraven. De VS nam hierin al het voortouw en kondigde financiële sancties af tegen regeringsleden, leden van het Hooggerechtshof, de olie-industrie en president Maduro zelf. Bredere economische sancties lopen echter het gevaar om de lokale bevolking te treffen terwijl de Chavistische elite zich blijft verrijken.” Een ‘militaire optie’ waarnaar Trump verwees is voor beide Kamerleden ook uitgesloten.

Beide liberalen zien ook heil in creatievere sancties. Vandenput: “We kunnen bijvoorbeeld ‘beschamende’ financiële info van de Venezolaanse gezagsdragers gebruiken om hen onder druk te zetten. Vele Chavista’s prediken wel een strijd tegen het grote kapitaal maar beschikken zelf over enorme fortuinen bij buitenlandse banken. Zo bleek enkele jaren geleden bijvoorbeeld dat de oudste dochter van Chavez over miljarden dollars beschikte op rekeningen in de VS en Andorra en ze hiermee waarschijnlijk de rijkste vrouw van Venezuela is. Indien informatie over deze buitenlandse fortuinen openbaar gemaakt kan worden, zou dit een vernedering betekenen voor de personen in kwestie en de regering verder delegitimiseren.”

Voor beide liberalen kan België een rol van betekenis spelen door op het internationale toneel, en dan vooral binnen de EU, te pleiten voor deze sancties. “Ook de Spaanse en Franse regering pleiten al voor Europese sancties. Het draagvlak groeit. Parallel aan dit pleidooi moet natuurlijk ook alles in het werk worden gesteld om de dialoog tussen regering en oppositie te doen slagen. Totdat het zo ver is moeten we er bij de Venezolaanse regering ook voor pleiten om internationale humanitaire hulp, die de bevolking dringend nodig heeft, toe te laten”, vult Turtelboom nog aan.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder