Sla navigatie over

Vandenput: “Hervorming van reservekader zorgt voor efficiëntere inzet van reservisten”

De Kamercommissie Landsverdediging keurde een hervorming van het statuut van de militairen van het reservekader toe. Dit voorstel wijzigt de leeftijdslimieten voor reservisten. De leeftijdsgrens voor het toetreden in de graad van soldaat blijft op 40 jaar liggen. Voor alle andere graden, zoals bijvoorbeeld officier, zal worden gekeken naar een beschikbaarheid van 5 jaar van de kandidaat-reservist. “Op deze manier zullen reservisten na hun opleiding nog vijf jaar beschikbaar zijn om te kunnen dienen”, verduidelijkt liberaal Kamerlid Tim Vandenput.

Dit wetsvoorstel voegt een voorwaarde toe om te kunnen dienen als reservemilitair. Dat zijn militairen die naast een ‘gewone job’, ook ten dienste staan van het Belgische leger. Zij dienen minimum vijf dagen ter beschikking van Defensie staan. Vandenput: “Zij kunnen bijvoorbeeld ook mee op een missie of zij kunnen worden opgeroepen in crisissituaties. Zij steunen het actief korps.”

Wanneer de opleiding tot reservist is afgelopen, zal nu verwacht worden dat de reservist nog minstens 5 jaar dienst moet kunnen leveren. Enkel voor de graad van eerste soldaat blijft de leeftijdsgrens op 40 jaar, op het moment van toetreding tot het reservekader. “We doen dit om onze reserve op een duurzame manier uit te bouwen. Voorheen gebeurde het soms dat iemand na de opleiding nog maar twee jaar beschikbaar was bij de reservisten, doordat de leeftijdsgrens was bereikt. Dat is zonde, want die mensen opleiding bieden, is ook intensief. We stellen nu deze 5-jaargrens om op langere termijn een performanter reservekader op te zetten”, stelt Vandenput.

Werkgevers

De reservistenvereniging gaf hun professioneel advies in de hoorzittingen over dit thema in de Commissie Defensie. “Zij hebben een heel duidelijke en deskundige uitleg gegeven in het parlement. Op basis van de noden op het terrein is dit wetsvoorstel er gekomen”, zegt Vandenput.

Open Vld pleit al langer voor een uitbreiding van het reservekader, als aanvulling op het actief korps. Daarnaast wijzen de liberalen ook op de rol van de werkgever. “We moeten met de werkgevers rond tafel zitten om een soepelere regelgeving uit te werken, zodat het voor de reservist en diens werkgever mogelijk is om een vaste job optimaal te combineren met de taak als reservemilitair”, besluit Vandenput.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder