Sla navigatie over

Vandenput: “Nood aan een doorgedreven samenwerking in de strijd tegen fiscale fraude!”

In het Nationaal Veiligheidsplan werden de prioriteiten vastgelegd voor de periode 2022-2025. Al snel was er in de media veel commotie te lezen, namelijk dat de strijd tegen fiscale fraude geen topprioriteit meer zou zijn voor de Federale Politie. 'De politie kampt met een personeelstekort en de eerste prioriteit moet het garanderen van de veiligheid van onze inwoners zijn. De politie kan niet alles tegelijk doen, maar moet samenwerken met de fiscus en het parket om de fiscale fraude aan te pakken', stelt Tim Vandenput, Kamerlid voor Open Vld.

Het Federaal Parlement debatteerde over het nationaal veiligheidsplan en de rol die de strijd tegen fiscale fraude daarin speelt. 'Er komt vandaag veel op ons politiepersoneel af: cybercrime, het handhaven van de COVID-maatregelen, betogingen die uit de hand lopen… Al deze nieuwe fenomenen moeten aangepakt worden door een politie die vandaag ongeveer 5000 personeelsleden tekortkomen. Voor onze partij is de strijd tegen fiscale fraude een van de prioriteiten en deze regering voert die strijd ook op, ondanks wat andere partijen hierover zeggen. Alle diensten die de strijd tegen de fiscale fraude voeren, waaronder ook de politie, hebben aandacht voor dit fenomeen en zullen dit zeer ernstig nemen', zegt Tim Vandenput. De bevoegde ministers antwoorden op zijn vraag dat er fors geïnvesteerd wordt in de Federale Gerechtelijke Politie en dat het regeerakkoord, dat van de strijd tegen fiscale fraude een prioriteit maakt, zal uitgevoerd worden.

'Voor ons is de veiligheid van de inwoners garanderen dé kerntaak en de eerste prioriteit van de politie! En dat moet de politie vandaag doen met een groot personeelstekort. Dat betekent niet dat we van 'belastingscontroleurs' opeens 'rechercheurs' gaan maken. De politie blijft een belangrijke rol spelen in de strijd tegen fiscale fraude. Daarom pleiten wij voor een nog betere samenwerking op vlak van fiscale fraude tussen de fiscus, de politie en het gerecht. Want alleen door samenwerking kan de strijd tegen fiscale en sociale fraude succesvol zijn', sluit Tim Vandenput af.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder