Sla navigatie over

Vandenput: “Oorlogspensioen collaborateurs onaanvaardbaar”

Volgens de laatste cijfers ontvangen nog 22 mensen in ons land een Duits oorlogspensioen, voor hun ‘trouw, loyaliteit en gehoorzaamheid’ aan Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Kamercommissie Buitenlandse Zaken boog zich deze middag over de kwestie. “Wij willen een efficiënte procedure om hier zo snel mogelijk een einde aan te brengen”, zegt liberaal Kamerlid Tim Vandenput.

Maingain (DéFI) diende hiervoor in de commissie Buitenlandse Zaken een resolutie in, waarop Tim Vandenput een amendement indiende om de procedure sneller te doen verlopen. “Wij dringen erop aan dat ons land zo snel mogelijk de gegevens van de veroordeelde collaborateurs doorgeeft aan Duitsland, zodat zij de nodige bewijzen kunnen verzamelen om die uitbetaling stop te zetten”, verklaart Vandenput.

Het is momenteel nog onduidelijk hoeveel van de 22 personen over de Belgische nationaliteit beschikken. Vandenput: “Het is een goede zaak dat Duitsland ons heeft beloofd de uitbetaling stop te zetten als bewezen is dat de mensen in kwestie de mensenrechten of de rechtsstaat hebben geschonden.” Wanneer dit diplomatiek is uitgeklaard, zullen de pensioenen worden stopgezet. “Mocht dit diplomatiek niet mogelijk blijken, dan is er de optie om hierover een wetenschappelijke commissie op te richten. Dit is plan B: laat ons hopen dat dit onrecht snel kan worden uitgeklaard”, besluit Vandenput.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder