Sla navigatie over

Vandenput: “Wie hier illegaal is, moet vertrekken”

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd het eindverslag van de commissie Bossuyt besproken. Deze evalueerde het terugkeerbeleid in ons land. Kamerlid Tim Vandenput bevroeg de rapporteurs: “Ons uitgangspunt blijft: ‘vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als het moet’. Mensen van wie de asielaanvraag is geweigerd moeten snel, kordaat en humaan teruggestuurd worden”.

In ons land werd de laatste jaren al veel gewerkt rond het terugkeerbeleid. Het is het sluitstuk van een coherent en performant asiel- en migratiebeleid. Het rapport evalueerde dit beleid en reikt oplossingen aan om hier verder op in te zetten. Voor Vandenput is het duidelijk: “Ofwel ben je hier legaal en bouw je mee aan onze samenleving. Ofwel ben je hier illegaal en moet je vertrekken. ”

Sneller opsporen

Een van de aanbevelingen is het meer samenwerken tussen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en elke lokale stad of gemeente. “Als burgemeester teken ik regelmatig een verzoek tot verwijdering van het grondgebied van een uitgeprocedeerde asielzoeker. Dit wordt dan opgestuurd of door de wijkagent afgegeven op het adres waar hij/zij woont. Meestal zijn die mensen al een tijdje weg en zijn het de mensensmokkelaars die hen verplaatsen naar een andere locatie. De huidige procedure moet efficiënter en daarom pleit ik voor het verkleinen van het net rond de persoon die ons land moet verlaten. Samenwerking en informatiedoorstroming tussen lokaal bestuur, politie, sociale dienst, Fedasil en DVZ is hiervoor cruciaal. Deze samenwerking moet al starten vooraleer de burgemeester die brief tekent zodat we niet achter de feiten blijven aanlopen”, stelt Tim Vandenput.

Gedwongen terugkeer

“Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet” blijft het uitgangspunt voor Open Vld. Diegene die het land niet wil verlaten, moet gedwongen uitgeleverd worden. “Die terugkeer moet sneller en efficiënter verlopen. Het masterplan om de capaciteit van gesloten instellingen te verdubbelen naar 1200 plaatsen moet uitgevoerd worden. Ook bij de effectieve terugkeer, die gebeurt door de luchtvaartpolitie moeten we met het vergrootglas bekijken wat daar efficiënter en sneller kan.”

Naast de uitstroom, ook de instroom aanpakken

Dit rapport richt zich op de terugkeer van mensen die hier niet meer mogen verblijven. Het is evident dat we ook de instroom in kaart moeten brengen zodanig dat we ook daar maatregelen kunnen treffen tegen mensensmokkelaars die deze migratiestromen organiseren in mensonwaardige omstandigheden. “Specifiek denk ik aan het probleem van de transmigranten. Er loopt een migratiesnelweg door ons land. Vrachtwagens en bestelbussen zouden veel vaker gecontroleerd moeten worden door de wegpolitie. Deze is vandaag zwaar onderbemand en heeft niet altijd de juiste instrumenten. Ik stel voor om de wegpolitie onmiddellijk de volle capaciteit van mensen en middelen te geven om de controles op te voeren. Daarnaast dienen we ook technologie zoals ANPR en mobiele vrachtwagenscanners in te zetten op de snelwegparkings en niet enkel in de haven van Oostende en Zeebrugge. Op die manier kunnen we de netwerken van mensensmokkelaars aanpakken en zullen zij al snel beseffen dat België geen gastland of transitland is voor illegalen”, besluit Tim Vandenput.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder