Sla navigatie over

Vandenput: “Door Europees migratieakkoord kunnen we ons terugkeerbeleid aanscherpen”

Kamerlid Tim Vandenput vroeg in het parlement aan de regering om het ontwerp voor een strenger Europese migratieakkoord te steunen. Het pact voorziet onder meer in een versterking van de buitengrenzen en in een strenger terugkeerbeleid. Vandeput is duidelijk: “Het migratiebeleid kan enkel succesvol zijn wanneer uitgeprocedeerden teruggestuurd worden. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Dit pact biedt ons nieuwe mogelijkheden om dit te doen.”

De Europese Commissie zal op de komende Europese top een ontwerp voor een vernieuwd Europees migratieakkoord voorleggen aan de lidstaten. Ook ons land zal hier mee over onderhandelen. Kamerlid Tim Vandenput vroeg aan de regering om dit te steunen: “De visie van onze partij op migratie is duidelijk. Wie hier asiel verkrijgt, engageert zich om te integreren en zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. En heel wat nieuwkomers doen dat ook. Maar wie hier illegaal is, moet vertrekken. En ook mensen die criminele feiten plegen tijdens hun procedure, hebben geen plaats in onze samenleving. Wie hier te gast is gedraagt zich.”

Sinds de aanstelling van Maggie De Block als staatsecretaris van Asiel en Migratie in 2011 volgt ons land de lijn van een sterk terugkeerbeleid. Vandenput hoopt nu dat een Europees akkoord kansen biedt om dit nog te verbeteren: “Uit de recente evaluatie van ons terugkeerbeleid blijkt dat we dat goed aanpakken, toch botst ons land op heel wat obstakels om mensen snel en efficiënt terug te kunnen sturen. Dat zien we ook in andere landen. Op Europees vlak is er een betere samenwerking nodig inzake terugkeerbeleid. Vandaag verlaat slechts 1 op de 3 uitgeprocedeerde asielzoekers het continent. Ik zie heel wat goede instrumenten in het migratieakkoord, zoals het tegenhouden aan de grens van mensen die geringe kans maken op asiel die ons kunnen, die grote stappen vooruit kunnen zijn.”

Ook inzake uitleveringsverdragen ziet Vandenput de voordelen van het verdrag in: “Uitleveringsverdragen worden tussen landen onderling afgesloten, terwijl de EU de handelsakkoorden onderhandelt. Dat verzwakt de onderhandelingspositie van individuele landen die criminele illegalen willen terugsturen naar het land van herkomst. In het migratieakkoord wil men nu uitleveringsverdragen koppelen aan de Europese handelsverdragen. Van landen die goeie handelsvoorwaarden willen, zullen we dan ook kunnen vragen dat ze hun mensen terugnemen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder