Sla navigatie over

Vanhengel verlaagt onroerende voorheffing voor personen met handicap

Vereenvoudiging

De Brusselse regering maakt van deze overname gebruik om de onroerende voorheffing te moderniseren. Zo wordt een en ander transparanter door alle bestaande artikelen verspreid over verschillende juridische bronnen te bundelen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Ook de automatisering van de inning wordt voorbereid en de ordonnantie voorziet in een modernisering en vereenvoudiging van bepaalde grondregels en basisbegrippen.

In dat licht bevat de ordonnantie een maatregel die in het bijzonder de Brusselse gezinnen rechtstreeks aanbelangt. De maatregel betreft de vermindering van onroerende voorheffing voor personen met een handicap. De bestaande vermindering wordt gelijk, ongeacht de status van de persoon met een handicap in het gezin.

 “Elke” persoon met handicap krijgt vanaf 2018 20% vermindering

Vandaag genieten 17.000 gezinshoofden met een handicap een vermindering van 10% op de onroerende voorheffing. Voor de partner of het kind met een handicap die ten laste zijn, bedraagt de vermindering 20%. Dit volgens een oude federale regeling.

 “Vanaf 2018 brengen we de vermindering voor elke persoon met een handicap op 20%, of men nu gezinshoofd of lid van een gezin is”, zo kondigt minister van Financiën en Begroting in het Brussels Gewest, Guy Vanhengel aan.

Cumuleerbaar

Deze vermindering is vandaag – en dat blijft zo in de nieuwe regeling –  cumuleerbaar, in de zin dat een gehandicapt koppel vanaf 2018 40% (20 + 20) vermindering zal genieten. Vandaag is dat 30% (10 + 20).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder