Sla navigatie over

Vanmiddag is het CETA-verdrag goedgekeurd en dat is volgens Europees parlementslid Hilde Vautmans ronduit een goede zaak.

Dit verdrag is het modernste handelsverdrag dat Europa ooit afsloot.  Met een land dat dezelfde waarden deelt als de EU. De overeenkomst is evenwichtig en ook van geopolitiek belang. Want zo zullen de banden tussen Canada en Europa versterkt worden.

Het is ook geen verdrag dat de deuren openzet voor zomaar alles en iedereen. Voor verschillende landbouwgoederen zoals zuivelprodukten geldt een quotum. En  heel wat van onze voedingsprodukten en dranken zullen beschermd zijn. Ook is er gedacht aan milieubescherming en arbeidsrechten. In dat kader is het belangrijk te stellen dat dit handelsakkoord trouwens onze Europese EU-normen niet afzwakt. Trouwens, één op de zes jobs in Vlaanderen is afhankelijk van export. Wij leven echt van de internationale handel. Het is de motor van onze welvaart en die motor mogen we niet laten sputteren. Dit verdrag is goed voor onze economie‘’, besluit Hilde Vautmans.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder