Sla navigatie over

Vautmans: “Tijd om woorden hard te maken”

Vandaag gaf Commissievoorzitster Ursula von der Leyen haar eerste State of the Union. Von der Leyen wil naar een Unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld. Ze wil dat we stoppen met Europa klein te praten.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) reageert: “Von der Leyen stelt vandaag een ambitieus programma voor om Europa vitaler te maken. Met haar positivisme geeft ze hoop voor de toekomst in onzekere tijden. De EU kan en moet inderdaad een echte gezondheidsunie worden, leiden in de strijd tegen klimaatopwarming en geopolitiek een vuist maken. Von der Leyen is daarbij niet bang om heilige huisjes in vraag te stellen, zoals sociale bescherming en de bevoegdheidsverdeling op het vlak gezondheid. Dat vraagt moed. Ook op vlak van klimaat verschilt ze duidelijk van haar voorgangers. Het zijn geen loze woorden, het is haar menens. En maar goed ook: de Green Deal is meer dan ooit nodig om onze economie terug op volle kracht te krijgen.”

“We moeten nu van mooie woorden naar echte daden. Veel van de ideeën waren immers niet nieuw, maar liggen al jaren muurvast doordat de regeringsleiders niet bewegen. Het is maar de vraag of de regeringsleiders nu eindelijk uit hun paralyse schieten. Von der Leyen heeft vandaag duidelijk een tegengewicht geboden aan de Raad. Ze liet weten de besparingen van de Raad op gezondheid terug te willen schroeven, dat ze snel werk wil maken van een Europese Magnitsky Act en dat inbreuken op de rechtstaat niet getolereerd zullen worden, al bleef ze daar relatief braaf. Bovendien gaf ze een scherpe sneer aan de Raad, die uiteindelijk de verantwoordelijke is voor de vele vertraagde reacties van Europa, bijvoorbeeld op de situatie in Wit-Rusland of Hong Kong of de spanningen met Turkije. Ze legt hier wat mij betreft de vinger op de wonde. Wij willen al jaren af van unanimiteit in de Raad inzake sancties en buitenlands beleid. De hervormingen moeten wél meer zijn dan stap voor stap en Raad versus Parlement. Een echte en open conferentie over de toekomst van Europa moet een groter verhaal uitdiepen: wat doen we samen en hoe?”

“Ik betreur wel dat von der Leyen weinig aandacht gaf aan nieuwe eigen middelen, terwijl we die middelen wel nodig hebben om de aangegane leningen in het kader van Next Generation EU af te lossen. Bovendien is een geopolitieke unie een prioriteit voor de Commissie, en toch heeft ze met geen woord gerept over een Europese defensie! Zonder gezamenlijke defensie zal Europa geen vuist kunnen maken tegen de autocraten die ons omringen en blijven geopolitieke ambities louter mooie woorden. Al bij al was het een goede speech met een sterke visie en focus op onze Europese waarden. Met het nieuwe migratiepact en het actieplan tegen racisme toont de Commissie dat ze sterker wil inzetten op de eerbiediging van fundamentele waarden binnen de Unie,” besluit Vautmans.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder