Sla navigatie over

VDAB installeert alarmknop tegen agressieve werkzoekenden

Door de zesde staatshervorming zal de VDAB werkzoekenden niet alleen meer begeleiden in hun zoektocht naar werk, maar hen ook controleren en sanctioneren. Dat de VDAB hiermee ook een figuurlijke stok krijgt om te slaan, verhoogt het risico op incidenten. “Opmerkelijk: bij de inrichting van de verhoorlocaties worden preventief infrastructurele ingrepen gedaan die agressie van gecontroleerde werkzoekenden moeten ontmoedigen”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe die daarover een vraag stelde aan de minister. “Zo zal een verhoorlocatie uitgerust worden met een alarmknop en een extra uitweg. Collega’s zullen functioneren als tussenpersoon bij een conflict.”

Toename van agressie bij werkzoekenden

In 2014 waren er 77 gemelde gevallen van agressie, waarvan 51 in werkwinkels. In 62 gevallen beperkte het zicht tot verbaal geweld, maar in 7 gevallen was zelfs interventie van de politie vereist. De cijfers slaan op de periode toen VDAB nog niet verantwoordelijk was voor de controle en sanctionering. Emmily Talpe: “Het directe verband tussen de sanctie en de weigering door de werkzoekende van een passend aanbod of onvoldoende medewerking zal veel duidelijker zijn voor de werkzoekende. Dat is op zich een goede zaak, maar het kan leiden tot een agressieve reactie.” De minister, op aangeven van de bemiddelaars, anticipeert daarom.

“Wat me ook heeft verontrust is dat bemiddelaars wel aangeven dat er een toename van agressie is bij werkzoekenden, maar dit vaak niet melden omdat ze het als ‘gewoon’ ervaren, als een maatschappelijk ontwikkeling,” zegt Emmily Talpe.

Wel mondig, niet agressief

De VDAB zelf voert sinds een aantal jaren een integraal agressiepreventiebeleid ten aanzien van haar medewerkers waarbij wordt ingezet op preventie en nazorg. “Het is positief dat de VDAB inzet om agressie te voorkomen en gepast te reageren indien de situatie escaleert of dreigt te escaleren. In dat verband is ook de keuze om collega’s in te schakelen als tussenpersoon om een situatie in te schatten en te ontmijnen, een goede keuze. Het moet duidelijk zijn dat agressie niet getolereerd wordt. Mondige burgers is een maatschappelijke ontwikkeling die we kunnen toejuichen, maar verbale en andere vormen van agressie horen daar niet bij,” besluit Emmily Talpe.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder