Sla navigatie over

“VDAB moet klaar staan voor extra begeleiding langdurig zieken”

Vanaf 1 december zullen mensen die langdurig ziek zijn, sterker aangespoord worden om opnieuw aan de slag te gaan. “Dat staat in het actieplan van de federale minister De Block en Peeters,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe. “De vraag is echter of de VDAB, die die mensen moet begeleiden naar een job, klaar is om deze mensen te helpen?” Talpe ondervroeg de minister hierover in het Vlaams parlement en die bevestigde dat de VDAB zowel de middelen als de juiste methode heeft om mensen die langdurig ziek waren terug naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

Vandaag begeleidt de VDAB al mensen die langdurig ziek zijn naar een job. “Het aantal mensen die vrijwillig naar de VDAB stappen stijgt sterk,” zegt Talpe. “Dat toont aan dat zowel bij die mensen, als bij werkgevers de bereidheid groeit om terug aan de slag te gaan.” Het aantal mensen dat na de begeleiding ook effectief een job vindt, is ook stijgende. “Bijna 4 op 10 vindt ook effectief een job. Dat komt omdat de VDAB sterk inzet op maatwerk,” zegt Talpe.

Maatwerk werkt

Vanaf 1 december worden de regels strenger en zullen langdurig zieken sterker aangemoedigd worden om een job te zoeken. “De verwachting is dat er dus meer mensen zich zullen aandienen en de vraag is dan ook of de VDAB klaar is voor die verwachte toeloop,” zegt Talpe. Ze ondervroeg de minister van werk hierover in het Vlaams Parlement. De minister bevestigde dat de VDAB klaar is. De grotere werklast hoeft geen probleem te zijn. De VDAB wordt immers door het RIZIV betaalt per begeleiding. “Als er dus een extra instroom is, zal de VDAB extra middelen ontvangen waardoor ze haar succesvolle maatwerk-aanpak verder kan voeren,” zegt Talpe.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder