Sla navigatie over

VDAB moet tand bijsteken bij begeleiding werklozen

1 op 4 nieuwe werkzoekenden is na een jaar nog niet aan de slag en nam ook niet deel aan begeleiding of opleiding. Dat blijkt uit het onderzoek van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). “Voor die groep, zo’n 69 000 mensen, is het nodig om méér te werken op maat. De VDAB moet een tand bijsteken om minstens de nodige begeleiding te voorzien. De cijfers bewijzen ook ons punt dat men langdurig werklozen effectiever kan begeleiden in nauwe samenwerking met een OCMW en de werkloosheidsuitkeringen beter beperkt in de tijd”, stelt liberaal Kamerlid Egbert Lachaert.

 

Uit de cijfers van HIVA blijkt eerst en vooral dat VDAB een tand moet bijsteken als het gaat over specifieke profielen die extra begeleiding nodig hebben. “De dienstverlening bij de VDAB werd de afgelopen jaren digitaler en centraler georganiseerd, met de uitdrukkelijke bedoeling dat de consulenten zo meer tijd en aandacht kunnen besteden aan mensen die niet mee zijn. In dat opzet blijkt de VDAB nog niet te slagen. De volgende Vlaamse Regering moet hier dringend een tandje bijsteken. De partij van minister van Werk Muyters pleit, net als Open Vld, voor een sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, maar dan moet je wel iedereen ook effectief begeleiden. Anders help je niemand en vallen er mensen uit de boot”, zegt Lachaert.

 

Voor Open Vld bewijzen de cijfers ook dat de werkloosheidsuitkering beter beperkt wordt in de tijd. Het zijn net de profielen die vandaag uit de boot vallen, die meestal in het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen blijven hangen, met onvoldoende aanpak op maat. “Vanuit mijn ervaring als lokaal OCMW-voorzitter heb ik gemerkt dat individuele begeleiding door OCMW’s wel zijn vruchten afwerpt. Groepen met soms complexe problematieken, verdienen een specifieke begeleiding. Door een geïndividualiseerd traject met een OCMW raken deze moeilijkere doelgroepen ook aan hulp. De VDAB kan deze klus duidelijk niet alleen klaren”, zegt Lachaert. “We kunnen ook nog vaker uitbesteden aan gespecialiseerde externe organisaties voor opleidingen of begeleiding. Ze spelen korter op de bal”, zegt minister Alexander De Croo. “De VDAB is te weinig resultaatgericht”, aldus de vice-premier.

 

 

Samenwerking

Als algemene regel pleit Open Vld dat elke werkzoekende na maximaal zes maanden werkloosheid actief moet worden. Dat kan in eerste instantie via een opleiding, werkervaring of combinatie van beide. Idealiter kan betrokkene aan de slag in een nieuwe job.

 

Een begeleiding op maat betekent dat elke werkzoekende op tijd door de juiste dienstverlener geholpen wordt. “Voor sommige profielen is het een betere optie om sneller terecht te komen in een persoonlijk begeleidingstraject via een OCMW. Op die manier kan de VDAB een akkoord sluiten met het bevoegde OCMW over die ondersteuning”, zegt Lachaert.

 

Voor Open Vld vormt de activering van werklozen en leefloners een belangrijke hoeksteen om een hogere werkzaamheidsgraad in ons land te bekomen. “Alleen op die manier kunnen we de begroting op evenwicht krijgen, onze arbeidsmarkt van voldoende werkenden voorzien en de sociale zekerheid gefinancierd houden” besluit Lachaert.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder