Sla navigatie over

Veranker abortusrecht in eu-handvest

Straatsburg – Vandaag debatteert het Europees Parlement over de beslissing van het Amerikaans Hooggerechtshof om abortus te beperken. Dit zal gepaard gaan met een resolutie die concrete oplossingen naar voren schuift. Europa kan niet op zijn lauweren rusten.

Europarlementslid, en lid van de FEMM Commissie, Hilde Vautmans reageert: “Veel Europeanen zouden deze gebeurtenissen kunnen opvatten als een Amerikaanse aangelegenheid, maar in Europa ligt het recht op abortus wel degelijk onder vuur, ook in België. Daarom pleiten wij liberalen ervoor om seksuele en reproductieve rechten, waaronder abortus, op te nemen in het EU-Handvest van de grondrechten én in alle grondwetten van de Europese lidstaten. Open Vld startte alvast met een petitie in België om dit waar te maken. We moeten de druk opvoeren.

De toegang tot legale en veilige abortussen moet in de gezondheidszorg worden gewaarborgd en abortus moet uit de strafwet. Zo bieden we rechtszekerheid aan alle vrouwen in Europa. Bovendien dringen we eropaan beperkingen op de toegang tot voorbehoedsmiddelen op te heven. Onze moeders en grootmoeders hebben met hand en tand gevochten voor de verwerving van seksuele en reproductieve rechten. Nu is het aan ons om op te staan en te vechten voor haar, voor ons, voor hen. Europa moet het voortouw nemen en in actie schieten”, besluit Vautmans.

De petitie kan ondertekend worden op www.baasineigenbuik.be

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder