Sla navigatie over

Verbod op levensbeschouwelijke kentekens op school is niet ongrondwettelijk

Jean-Jacques De Gucht: “Arrest van het Grondwettelijk Hof is goed nieuws”

Het Grondwettelijk Hof heeft op 4 juni 2020 een arrest uitgevaardigd dat stelt dat een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in het Franse gemeenschapsonderwijs niet in strijd is met de Grondwet. Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is verheugd met dit arrest. “Dit arrest opent dan ook de deur naar een verankering van de levensbeschouwelijke neutraliteit in het Vlaamse gemeenschapsonderwijs.”

Het Grondwettelijk Hof stelt in een arrest op een prejudiciële vraag dat het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het Franstalig gemeenschapsonderwijs niet ongrondwettelijk is en dus niet indruist tegen de godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs.

“Een leeromgeving vrij van levensbeschouwelijke tekens waarborgt de rechten en vrijheden van alle leerlingen en beschermt de leerlingen tegen elke vorm van sociale druk”, aldus Jean-Jacques De Gucht. De vrije schoolkeuze van ouders, die kiezen voor een neutrale leeromgeving, wordt op die manier ook gevrijwaard. Het door het GO! uitgevaardigde verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens kadert bovendien in de grondwettelijk bepaalde neutraliteit van het gemeenschapsonderwijs. Dit arrest zal daarom ook gevolgen hebben voor het GO!.

Jean-Jacques De Gucht: “We hebben in het Vlaams Regeerakkoord opgenomen dat we in het provinciaal en het gemeenschapsonderwijs zorgen voor levensbe­schouwelijke neutraliteit. Na dit arrest van het Grondwettelijk Hof houdt niks ons nog tegen om deze maatregel ook daadwerkelijk door te voeren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder