Sla navigatie over

Vergroening van verkeersfiscaliteit bestelwagens

De Vlaamse regering de verkeersfiscaliteit voor bestelwagens vergroenen. Net zoals bij personenwagens, zal de nieuwe verkeersfiscaliteit enkel van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen (zowel van nieuwe als tweedehands voertuigen). Minister van Financiën Bart Tommelein: ‘Voor wie al een bestelwagen heeft verandert er dus niks, maar voor nieuwe inschrijvingen geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Waar mogelijk willen we CNG- of benzinemodellen aanmoedigen en de ontdieseling stimuleren. We bekijken nog voor welke modellen dat effectief kan. Bestelwagens zijn essentieel voor de uitoefening van de job van onze duizenden zelfstandigen, dus we zullen dit eerst goed bekijken binnen de regering.’

Budgetneutraal

De precieze modaliteiten zijn nog niet bepaald, maar het is sowieso de bedoeling dat de hervorming budgetneutraal is. ‘Het is zeker niet de bedoeling om extra inkomsten op te halen. De vergroening van het Vlaamse wagenpark was al ingezet door de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor personenwagens. We zetten die strijd tegen vervuilende emissies verder. Zo willen we zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om te kiezen voor milieuvriendelijke modellen. Dat is hoognodig, want jaarlijks zijn er wereldwijd meer dan 6 miljoen doden door luchtvervuiling’ besluit Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder