Sla navigatie over

Minister Peeters geeft startschot van vergroeningstraject vrachtvervoer

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil met het nieuwe project VIAVIA, ‘Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak’, van Vlaanderen de nummer 1 maken als het over zero-emissievrachtvervoer gaat. Deze avond werd op een breed stakeholdersoverleg het startschot gegeven van dat vergroeningstraject. “Om de transitie in goede banen te leiden en VIAVIA te realiseren, richt ik een Top Team Zero-emissievrachtvervoer op: een multidisciplinair team dat de transitie in goede banen zal leiden, met het VIL als coördinator”, aldus minister Peeters. “Het opzet is om samen met de sector te komen tot beleidsaanbevelingen, doelstellingen en proefprojecten. Transport is in Vlaanderen verantwoordelijk voor 21% van de totale CO2-uitstoot. Met de klimaatveranderingen die wereldwijd steeds meer voelbaar worden, is het onze verantwoordelijkheid om ook volop in te zetten op de vergroening van ons goederenvervoer.”

Dinsdag 28 februari organiseerde Vlaams minister Lydia Peeters samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een stakeholderevent ‘Clean Power for Transport’ (CPT). De CPT-Transitiemanager, Stéphane Jacobs, presenteerde de marktanalyse en stakeholderbevraging van personen- en vrachtvervoer over de weg. Hieruit blijkt dat inzake het vrachtvervoer over de weg de energietransitie voor de deur staat. Minister Peeters stelde Stéphane Jacobs in mei 2022 aan als CPT-Transitiemanager. Hij moet zorgen voor een gecoördineerde aanpak van de elektrificatie van het wagenpark over de verschillende beleidsdomeinen en –niveaus heen.

“Deze marktanalyse en stakeholderbevraging vormden één van de aanleidingen om de projectoproep zwaar vervoer te lanceren. De nieuwe projectoproep is gericht op zware vracht, private bussen en elektrische bestelwagens specifiek voor zero-emissiestadsbelevering. Maar om nog meer vooruitgang te boeken in de verduurzaming van het goederenvervoer moet er samengewerkt worden met de ondernemingen in deze sectoren, hun vertegenwoordigers en de verschillende overheden en kennisinstellingen. Er is nood aan een geïntegreerde aanpak over alle niveaus heen met alle betrokken stakeholders”, zegt minister Peeters.
Minister Peeters stelde tijdens het event dan ook het nieuwe project VIAVIA voor, of “Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak”. Met VIAVIA wil minister Peeters volop inzetten op groene binnenvaart, een vergroening van de luchtvaart, zero-emissiegoederenvervoer over de weg, duurzame stadslogistiek en multimodale corridors. “De ultieme ambitie is om Vlaanderen als regio wereldwijd nummer 1 te maken als het gaat om zero emissie vrachtvervoer”, duidt minister Peeters.

Om dat te realiseren stelt de minister een ‘Top Team Zero-emissievrachtvervoer’ aan: een multidisciplinair team dat de transitie in goede banen zal leiden, met het VIL als coördinator. Er is immers nood aan een overkoepelende strategie. Het is aan het Top Team om die strategie te bepalen en om de uitdagingen om te zetten in beleidsaanbevelingen. Het Top Team, dat tegen eind maart samengesteld zal zijn, wordt ondersteund door een ‘Taskforce Zero[1]emissievrachtvervoer’, met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken als facilitator. De opdracht van deze Taskforce is om concrete maatregelen uit te werken en in de steigers te zetten om de noodzakelijke omslag ook echt te kunnen maken.

“De uitdagingen om ons goederenvervoer te verduurzamen zijn groot. Ik geef het Top Team de opdracht om op korte termijn met de sector een duidelijke strategie uit te werken. Het opzet is om te komen tot beleidsaanbevelingen en proefprojecten”, besluit minister Peeters.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder