Sla navigatie over

Verhaert: “Straffeloosheid tegengaan, ook op zee.”

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat overtredingen die onder de scheepvaartwetten vallen, via een systeem van administratieve geldboetes gehandhaafd kunnen. Dit systeem werd ingevoerd door voormalig minister De Backer met de wet van 25 december 2016 en wordt door dit wetsvoorstel uitgebreid. “Met dit wetsvoorstel gaan we straffeloosheid tegen, ook voor overtredingen op zee”, zegt indiener van het wetsvoorstel Marianne Verhaert (Open Vld).

Inbreuken op de scheepvaartwet zullen niet langer eerst door het Openbaar Ministerie behandeld moeten worden. “Dat was vaak inefficiënt en tijdrovend. In de praktijk bleek van dat de parketten overtredingen op zee seponeerden, omdat ze er onvoldoende kennis over hadden, onvoldoende belang aan hechtten, of het gewoon te druk hadden”, zegt Marianne Verhaert.

Door te werken met administratieve boetes kan de tijd tussen het vaststellen van de inbreuk en het opleggen van de sanctie worden verkort. Zo zullen bijvoorbeeld intrusies in de windmolenparken of het varen met scheepsbrandstof met een te hoog zwavelgehalte rechtstreeks door de bevoegde dienst afgehandeld kunnen worden.

“Uiteraard gebeurt dit allemaal met respect voor de rechten van verdediging”, benadrukt Verhaert.

“Het verder depenaliseren van inbreuken sluit ook aan bij de internationale tendens tot het decriminaliseren van de zeevarenden. Dit wetsvoorstel past ook binnen het initiatief “Minder & beter”, waarbij ik pleit voor een sterke, slanke en efficiënte overheid”, besluit Verhaert

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder