Sla navigatie over

Verhaert: “Totaalaanpak nodig tegen ondermijnende criminaliteit”

Open Vld-Kamerlid Marianne Verhaert wil dat de volgende regering werk maakt van een plan van aanpak tegen ondermijnende criminaliteit om de drugsproblematiek aan te pakken. “Drugs en drugscriminaliteit ontwrichten onze samenleving. Strijden tegen drugs vraagt een totaalaanpak, van preventie tot repressie. De volgende regering moet hier een nationaal plan van aanpak voor opstellen”, aldus Verhaert.

Twee jaar geleden werd het Stroomplan aangekondigd. Doel van het Stroomplan is om malafide businessmodellen op te sporen, te kraken en zo drugsbendes hard aan te pakken en op te rollen. Het Stroomplan laat verschillende diensten samenwerken: de stad Antwerpen, het parket, lokale, federale politie, douane, sociale inspectiediensten, de haven en verschillende ministers. Twee jaar na de aankondiging onderzocht een studie hoe alle betrokken diensten te werk gingen, hoe er werd samengewerkt, en wat er nog beter kan.  De resultaten zijn niet verrassend: informatiedoorstroming kan beter, opvolging door justitie kan beter, ons land moet meer internationaal samenwerken. Verhaert is niet verrast door het resultaat en vraagt dat de volgende regering de conclusies verwerkt in een plan van aanpak tegen georganiseerde misdaad.

Verhaert: “Niet alleen voeren drugsbendes openlijk een oorlog uit op straat, de overvloed aan drugs in onze samenleving heeft ook een desastreuze impact. Ook in mijn gemeente. Door die drugshandel ontstaat voor jongeren een parallel leven, waar ze snel veel geld kunnen verdienen in plaats van kansen te grijpen om vooruit te komen. Er is helaas geen silver bullet om dat aan te pakken. De aanpak van drugs in onze samenleving vraagt een totaalpakket aan maatregelen. Het Stroomplan is een goeie eerste stap, maar we moeten verder gaan.”

Concreet denkt Verhaert op lange termijn aan een Nationaal plan van aanpak tegen ondermijnende criminaliteit.

Verhaert: “De volgende regering moet een nationaal plan van aanpak uitwerken tegen de ondermijnende criminaliteit, waaronder drugs. Dat plan omvat een integrale en geïntegreerde aanpak om deze drugsproblematiek aan te pakken, meer investeringen in justitie om daders ook te bestraffen, een kerntaak van onze overheid, een preventief luik om jongeren weg te houden van drugs en een plan van aanpak voor de Kempen dat meer en meer het centrum wordt van de synthetische drugs.”

Op korte termijn ziet Verhaert ook enkele quick wins. Zo wil ze, naar analogie met Limburg, ook een Anoniem Drugsmeldpunt oprichten in de Kempen. Bedoeling is dat mensen anoniem kunnen melden waar er drugs geproduceerd wordt. Sinds de oprichting kreeg het meldpunt al 130 meldingen binnen over plantages, drugslabo’s, dumpings en andere verdachte fenomenen. Die meldingen leidden tot de ontdekking van twee drugslabo’s en vijf cannabisplantages. Er zijn nog 48 onderzoeken lopende.

Verhaert: “De Kempen wordt overspoeld door drugslabo’s. En het wordt steeds erger. Vroeger doken er af en toe cannabisplantages op, maar de Kempen wordt steeds meer het epicentrum voor de synthetische drugsproductie van GHB, ketamine, amfetamine en zelfs crystal meth. Een Anoniem Meldpunt kan een eerste stap in de goeie richting om dit aan te pakken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder