Sla navigatie over

Verhaert: “Werk maken van betere doorstroming aan elektrische laadpalen”

Hoe zit dat nu juist, parkeren op een parkeerplaats voor elektrische voertuigen? De regels laten toe dat een elektrisch of hybride voertuig gratis kan parkeren op een voorbehouden parkeerplaats. Het voertuig moet zelfs niet aan de laadpaal hangen. “Behoorlijk asociaal”, vindt Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld). “Nu het aantal elektrische voertuigen en de nood aan laadpalen toeneemt moet ook de wetgeving evolueren om deze duurzame transitie te ondersteunen”, stelt de mobiliteitsspecialiste van Open Vld in de Kamer. Daarop ondervroeg ze minister van mobiliteit Gilkinet die verklaarde te werken aan een wetswijziging.

De elektrificatie van het wagenpark gaat een versnelling hoger. Meer en meer autoproducenten kondigen aan om enkel nog maar elektrische voertuigen te gaan produceren en ook de federale regering zet hoog in op de elektrificatie van de bedrijfswagens. Die verwachte snelle toename aan elektrische voertuigen zal een aanzienlijke impact hebben op het gebruik van de bestaande en toekomstige laadinfrastructuur. Zonder maatregelen zal het voor bestuurders van elektrische wagens niet evident zijn om steeds een vrije parkeerplaats aan een laadpaal te vinden.

Om de doorstroming aan publieke laadpalen te verhogen ondervroeg Verhaert minister Gilkinet over zijn plannen. Want vandaag de dag zijn de regels voor het parkeren op plaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen ontoereikend.  “De wegcode bepaalt dat parkeerplaatsen aan een laadpaal enkel kunnen worden ingenomen door elektrische of hybride voertuigen. De parkeertijd is evenwel niet beperkt tot de tijd van het opladen”, verduidelijkt Verhaert (Open Vld). “Parkeerplaatsen aan laadpalen kunnen met andere woorden worden ingenomen door elektrische voertuigen die geparkeerd staan, zonder gebruik te maken van de laadpaal. Dit staat een efficiënt gebruik van de laadinfrastructuur in de weg.”

Volgens het Kamerlid is een aanpassing van de wegcode dan ook dringend aan de orde. “Technologie verandert snel. Waar elektrische auto’s tot enkele jaren geleden nog een uitzondering waren zien we ze steeds vaker rondrijden én zal hun aandeel de komende jaren nog sneller toenemen. De nood aan vrije laadpalen en een goede doorstroming aan deze laadpalen wordt dus cruciaal. De wetgeving kan en moet hierbij mee evolueren om deze duurzame transitie te ondersteunen. Ik ben dan ook blij dat de minister werk maakt van een aanpassing en hoop deze snel in het parlement te kunnen behandelen”, zegt Verhaert.

De minister bevestigde op de vraag van Verhaert te werken aan een wijziging van het verkeersreglement. Daarin wordt de definitie van een geparkeerd voertuig aangepast, zodat een elektrisch voertuig dat wordt opgeladen ook onder de beperking van de parkeertijd zal vallen. Ook wordt een nieuw onderbord toegevoegd dat een parkeerplaats voorbehoudt voor een elektrisch of hybride voertuig gedurende de tijd die nodig is voor het opladen van de batterij. Het nieuwe onderbord creëert de mogelijkheid om de voorbehouden plaatsen voor elektrische voertuigen in tijd te beperken en voor meer rotatie te zorgen aan de laadinfrastructuur. “Op die manier zorgen we voor meer rotatie bij de laadpalen en kunnen meerdere wagens per dag opladen. Het kan niet de bedoeling zijn om een parkeerplaats met laadplaats voor zeer lange tijd wordt ingenomen”, besluit Verhaert die dit dossier vanuit de Kamer verder zal opvolgen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder