Sla navigatie over

Verhelst: “Cyberveiligheid moet topprioriteit zijn in ons land”

Deze week werd bekendgemaakt dat hackers twee jaar lang konden binnendringen in de systemen van de FOD Binnenlandse Zaken. Vorige week nog stelde de regering na het overleg met de Nationale Veiligheidsraad een nieuw nationaal cyberveiligheidsplan voor: “Cybersecurity Strategie 2.0”. “De nieuwe wereld is een digitale wereld. En ook die dient veilig te zijn. Cyberveilig. Wij moeten hier met ons land een voortrekkersrol in spelen”, stelt Kamerlid Kathleen Verhelst (Open Vld) in de plenaire zitting.

Vorige week werd het plan “Cybersecurity Strategie 2.0” voorgesteld. Het plan geldt als een update van het plan uit 2012 en leidt ons de weg naar een veiligere, minder kwetsbare, digitale samenleving in 2025. In de plenaire zitting wijst liberale Kamerlid Verhelst erop dat cybercriminaliteit niet mag onderschat worden. “Een onderneming die getroffen wordt door een cyberaanval ondervindt daar enorme schade van. Niet alleen de financiële gevolgen zijn groot, ook kan het soms leiden tot imago-problemen. Zo is dat ook voor de overheid”, zegt Verhelst. De premier wijst er in zijn repliek tevens op dat er tijdens de cyberaanval bij FOD Binnenlandse Zaken geen persoonsgegevens verloren zijn gegaan.

Corona 

Ze wijst erop dat, onder andere ook door de corona-pandemie, we meer en meer online leven én werken. “De digitale mogelijkheden waren en zijn een zegen tijdens de pandemie, maar mogen dat niet zijn voor malafide hackers”, stelt ze. België moet hierin een voortrekkersrol spelen en van ons land een cyberveilig land maken, aldus Verhelst.

Het liberale parlementslid wijst ook op de expertise die in het Belgische bedrijfsleven qua cybertechnologie aanwezig is. Ook dat is een troef die we moeten aanboren. Verhelst wijst er ook op dat wie geconfronteerd wordt met cybercriminaliteit richt zich best tot één centraal meldpunt:  https://www.cert.be/nl.

Investeringen

Premier Alexander De Croo stelt dat er bijkomende investeringen komen in extra mensen, in expertise en technologie bij de politie, bij justitie en bij onze inlichtingendiensten. Voorts wijst de Premier erop dat cybercriminaliteit en investeringen in cyberveiligheid een van de belangrijke pijlers is in het Europees herstelplan dat ons land heeft ingediend. “Het gaat om een totaalinvestering van 80 miljoen extra de volgende jaren voor cyberveiligheid. Dit is absoluut één van de topprioriteiten voor deze regering”, besluit hij.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder