Sla navigatie over

Verhelst: “Harde Brexit nefast voor België. 42.000 jobs op de tocht

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer vestigde kamerlid Kathleen Verhelst de aandacht op de nakende Brexit. De Britse premier Boris Johnson spreekt harde taal over een No Deal Brexit. Als onderneemster waarschuwt Verhelst voor de economische gevolgen: “De harde Brexit hangt als een zwaard van Damocles boven veel van onze bedrijven, met een grote economische schade en veel jobverlies als gevolg.”

De bedongen overgangsperiode in aanloop naar de Brexit loopt weldra af. Als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet tot een akkoord komen tegen midden oktober, dan dreigt een harde Brexit. Verhelst waarschuwt voor de grote economische impact hiervan: “Ik sta zelf in het bedrijfsleven en hoor veel ongerustheid. In mijn provincie West-Vlaanderen alleen al zouden 11.000 banen in het gedrang komen, met name op de industriële as tussen Brugge en Kortrijk, maar ook in de haven van Zeebrugge. Geschat wordt dat er in heel ons land 42.000 jobs zouden verloren gaan.”

Verhelst vraagt dan ook dat de regering alles in het werk stelt om een harde Brexit te vermijden: “Onze bedrijven zitten al in woelig water door de coronacrisis. De schokgolf van een harde Brexit kunnen ze nu wel missen. Ons land heeft in Europa steeds de traditie van het compromis verdedigd. Ook nu moeten we mee aan de kar trekken voor een oplossing en blijven pleiten voor redelijkheid.”

Desalniettemin vraagt Verhelst aan de regering om toch voorbereid te zijn op het ergste scenario: “Als er geen akkoord zal zijn, verwacht de Britse regering wachtrijen tot 7.000 vrachtwagens in haar havens. Dat soort chaos moeten we absoluut vermijden in onze havens. Bovendien moeten we klaarstaan met financiële steun om de sectoren te ondersteunen die hard getroffen wordt. De keuze van de Britten moeten we aanvaarden, maar we mogen niet aanvaarden dat onze Belgische bedrijven en werknemers hier de grote dupe van worden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder