Sla navigatie over

Verkiezingen voorzitterschap en bestuur van de partij

Het congres van Open Vld besliste op 28 januari 2016 om het partijvoorzitterschap en het lidmaatschap van het partijbestuur van Open Vld open te stellen. Ondertussen keurde het partijbestuur op maandag 29 februari, 94 kandidaturen voor het partijbestuur van Open Vld goed. Huidig voorzitter Gwendolyn Rutten is de enige kandidaat om zichtzelf op te volgen. 

Grote stijging vrouwelijke kandidaten voor Open Vld partijbestuur

Van de kandidaten voor het partibestuur is 32% vrouw en 68% man. Dat zijn beduidend meer vrouwen, zo’n 8%, dan bij de verkiezing in 2012. “Het is een goede zaak dat ook vrouwen hun kans grijpen in de politiek. Een goede mix aan jong en ervaren talent, aan mannen en vrouwen, aan politieke inzichten en aan geografische sterkhouders is belangrijk voor een evenwichtig partijbestuur,” benadrukt voorzitter Gwendolyn Rutten. Zij is zelf de enige kandidaat om zichzelf op te volgen als nationaal voorzitter. 

Alle kandidaten kunnen nu intern campagne voeren om verkozen te worden binnen het bestuur. Finaal zullen er maximum 31 kandidaten voor het partijbestuur verkozen worden.  U vindt de lijst met de kandidaten onderaan dit bericht.

Hoe stemmen?

De stemming verloopt elektronisch via internet. Elk lid ontvangt nog een persoonlijke oproepingsbrief. De stemming start op vrijdag 18 maart 2016, om 9.00u en loopt tot zaterdag 26 maart, 16.00u. 

Voor de leden die niet over internet en/of een computer beschikken, zal er de mogelijkheid gegeven worden om elektronisch te stemmen op een locatie in de afdelingen. De locaties en andere praktische informatie vindt u hier

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder