Sla navigatie over

Verkiezingen partijbestuur

Samenstelling en voorwaarden partijbestuur

 • Het partijbestuur bestaat uit de voorzitter en 20 rechtstreeks verkozen leden, in volgorde van de individueel behaalde stemmen.
 • Iedereen die lid is van Open Vld in het laatst afgesloten kwartaal kan zich kandidaat stellen.
 • Deze 20 bestuursleden worden in één grote kieskring verkozen en dus niet per provincie.
 • Een gelijk aantal mandatarissen en niet-mandatarissen wordt verkozen op twee afzonderlijke lijsten.
  • Statutair nieuw begrip ‘mandataris’: regeringslid én gewezen regeringslid, parlementslid én gewezen parlementslid met een mandaat langer dan één volle legislatuur, Europees commissaris én gewezen Europees commissaris.

 • Elk stemgerechtigd lid mag twee keer maximaal tien kandidaten verkiezen: één keer in de kolom “mandatarissen” en één keer in de kolom “niet-mandatarissen”  
 • Per provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten minstens één mandataris en één niet-mandataris verkozen zijn.
  Indien dit niet het geval is, wordt het partijbestuur aangevuld met de kandidaten uit die provincie die de meeste stemmen hebben behaald in die provincie.
 • Het mandaat van het partijbestuur duurt vier jaar.
 • Gewezen partijvoorzitters en gewezen regeringsleiders worden automatisch toegevoegd aan het
  partijbestuur met adviserende stem.
 • Meer info over de werking van het partijbestuur kan je lezen in de partijstatuten onder hoofdstuk 13.

 

Praktisch

 • Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 8/07, om 10 uur
 • Campagne tussen 8/07en 9/08
 • 25/07 (middernacht):
  • deadline intrekken kandidaturen
 • Digitale stemming tussen 12/08 en 17/08
 • 17/08 bekendmaking resultaat partijbestuur en voorzittersverkiezingen
Het is niet langer mogelijk te kandideren. De lijst met ontvankelijke kandidaten zal binnenkort bekendgemaakt worden.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder