Sla navigatie over

Verklaring omtrent het gebruik van NationBuilder

Antwoord

Open Vld hecht veel belang aan de bescherming van al haar data, inclusief de persoonsgegevens die u aan Open Vld verstrekt. In dit kader stelt Open Vld aan zichzelf en haar belangrijkste dienstverleners -waaronder maar niet beperkt tot NationBuilder- hoge privacy- en informatiebeveiligingseisen: 

  1. Privacy: up-to-date privacy-verklaring en cookie-verklaring die op regelmatige basis wordt geupdated, interne policies & procedures die ervoor zorgen dat de geldende privacy wetgevingen (zoals GDPR) worden gerespecteerd, uitvoering van recurrente onderhoudstaken om GDPR compliance te bestendigen, privacy screening bij nieuwe initiatieven die privacy impact kunnen hebben, privacy screening bij het contracteren van nieuwe leveranciers, enzovoort. 
  1. Informatiebeveiliging: investeringen in moderne en veilige ICT omgeving, laten uitvoeren van ICT (beveiligings-)audits en kwetsbaarheidsscan door externe partijen, screening van informatiebeveiliging bij het contracteren van nieuwe leveranciers, enzovoort. 

We streven bovendien naar continue verbetering: de punten die uit bovenstaande acties volgen, volgen we nauw op.  
 
Wanneer we jouw gegevens overdragen aan een serviceprovider die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, voorzien we dat er passende waarborgen zijn dat jouw persoonsgevens afdoende worden beschermd en dat jouw rechten als gegevensbetrokkene worden gehandhaafd. Er wordt bijvoorbeeld gekozen voor service providers die zogenaamde 'modelclausules' respecteren. Deze ‘modelclausules’ verplichten onze dienstverleners om jouw persoonsgegevens te behandelen alsof ze zelf in de EER zijn gevestigd. NationBuilder maakt gebruik van de Standard Contractual Clausues (SCC’s) – die zijn aangepast naar de Model 2 SCC’s die in juni 2021 ter beschikking werden gesteld. Deze contractuele clausules zorgen ervoor dat passende waarborgen voor gegevensbescherming door NationBuilder worden gebruikt als grond voor gegevensoverdracht van de EU naar derde landen. 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder