Sla navigatie over

Verlaging energieheffing voor wie 20-25MWh verbruikt

De energieheffing werd in het leven geroepen om de schuldenput van de groenestroomcertificaten te dempen. De heffing is onderverdeeld in verschillende schijven. Wie in de huidige categorie van 20 tot 50 MWh valt, betaalt jaarlijks 770 euro. Wie in de categorie eronder valt, van 10 tot 20 MWh, betaalt 290 euro. Gezinnen die elektrisch verwarmen vallen meestal net in die hogere schijf.

Bij zijn aantreden begin mei was Vlaams minister van Energie Bart Tommelein duidelijk, hij zou ervoor zorgen dat wie elektrisch verwarmt minder moet betalen. Vandaag keurde de Vlaamse Regering zijn voorstel goed: de categorie met een jaarverbruik van 10 tot 20 MWh wordt uitgebreid tot 25 MWh.

9.000 gezinnen betalen 480 euro minder

‘We breiden de categorie van 290 euro uit tot een maximaal jaarlijks verbruik van 25 MWh. Daardoor zullen 9.000 gezinnen, die meestal in die schijf vallen doordat ze elektrisch verwarmen, 480 euro minder betalen’, zegt minister Bart Tommelein. ‘Ook 18.000 zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen vallen in die categorie van 20 tot 25 MWh. Ook voor hen verlaagt de energiefactuur dus aanzienlijk.’

De minister van Energie benadrukt dat mensen hun elektrische verwarming wel best vervangen. Elektrisch verwarmen is weinig rendabel, om één graad te verwarmen verbruik je drie tot vier keer zoveel energie als met een warmtepomp. Een warmtepomp, waarmee je warmte uit de grond, het water of de lucht haalt, is het meest milieuvriendelijke alternatief. Zowel elektrische warmtepompen als gaswarmtepompen komen in aanmerking voor een premie van de netbeheerder. En ook verschillende gemeentes en provincies geven een premie.

Minder energie verbruiken en investeren in hernieuwbare energie

De energieheffing nog verder verlagen is op dit moment geen optie, legt minister Bart Tommelein uit. ‘De heffing dient in de eerste plaats om de schuldenput uit het verleden te dempen, en in tweede instantie om ervoor te zorgen dat Vlaanderen geen nieuwe schulden maakt bij de uitbetaling van de groenestroomcertificaten. We kunnen de engagementen die daar vroeger voor zijn aangegaan nu eenmaal niet verbreken’, aldus Tommelein. ‘Maar als we onze doelstellingen hernieuwbare energie sneller halen dan voorzien, dan kan de energieheffing op termijn omlaag. We moeten daarvoor met z’n allen minder energie verbruiken én investeren in hernieuwbare energie. Ik geloof rotsvast we daar allemaal samen in kunnen slagen en ik zal alvast hard aan de kar blijven trekken.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder