Sla navigatie over

Verontrustende cijfers over diploma’s bij leerkrachten levensbeschouwing

Van de 3.630 leerkrachten levensbeschouwing in het lager onderwijs heeft amper 4 op de 10 het vereiste bekwaamheidsbewijs. In het secundair onderwijs is de situatie minder dramatisch. Daar beschikt bijna 7 op de 10 over het juiste diploma. Dit blijkt uit cijfers die Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Conservatieve krachten vinden levensbeschouwelijke vakken binnen het onderwijs noodzakelijk, maar blijkbaar is de kwaliteit minder van belang. Dit zijn verontrustende cijfers”, zegt De Gucht.

Het aantal leerkrachten in het secundair onderwijs dat over het vereiste bekwaamheidsbewijs beschikt voor het vak dat ze geven, is beperkt tot 6 op de 10. Daarover berichtten verschillende kranten op deze 4de februari. Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) komt nu met aanvullende cijfers, specifiek voor de levensbeschouwelijke vakken.

In scholen van het GO! en het officieel onderwijs hebben leerlingen de keuze tussen les krijgen in één van de zes erkende godsdiensten of onderwezen worden in niet-confessionele zedenleer. Het is de bedoeling dat daar speciaal opgeleide leerkrachten voor worden ingeschakeld. Dit in tegenstelling tot het katholiek onderwijs waar in de lagere scholen de godsdienstles zo goed als altijd door de klassenleerkracht wordt gegeven. In totaal waren er vorig schooljaar 3.630 leerkrachten levensbeschouwelijke vakken aan de slag in het lager onderwijs, en dit over alle netten heen. Parlementslid De Gucht stelt nu vast dat slechts 1.444 daarvan, of amper 4 op de 10, les geven in het vak waarvoor ze zijn opgeleid. Voor het secundair onderwijs klimt dit naar 66,5 procent van de leerkrachten (5.013 van de in totaal 7.544 leerkrachten levensbeschouwing).

De meest opvallende vaststelling is dat van de 803 leerkrachten islamitische godsdienst in het lager onderwijs amper 1 op de 10 het juiste diploma heeft. “Het gaat hier om 79 leerkrachten die de lerarenopleiding aan de hogeschool volgden en daarna bijvoorbeeld een postgraduaat islamitische godsdienst afrondden. Verder zijn er bijna 200, of 1 op de 4, die een ‘ander bekwaamheidsbewijs’ kunnen voorleggen. Deze mensen zijn niet opgeleid tot leerkracht maar zijn alsnog door het Centrum voor Islamonderwijs goedgekeurd om godsdienstles te geven”, aldus De Gucht. “Het is opvallend dat meer dan 9 leerkrachten op de 10 les mogen geven over de waarden en inhoud van een bepaalde religie of levensbeschouwing, maar daar totaal niet voor zijn opgeleid. Gezien het belang dat we hechten aan kwaliteitsvol onderwijs, zeker wat de levensbeschouwingen betreft, zijn dit toch verontrustende cijfers.” Bij de 576 leerkrachten islamitische godsdienst in het secundair onderwijs liggen de verhoudingen vandaag gelukkig anders. Daar heeft 1 op de 3 het vereiste bekwaamheidsbewijs en beschikt 1 op de 3 niet over het juiste diploma.

“Ook voor de andere levensbeschouwelijke vakken zijn de cijfers niet goed: over alle netten heen heeft slechts iets meer dan de helft (55,5 procent) van de leerkrachten katholieke godsdienst in de lagere school het vereiste bekwaamheidsbewijs. Voor niet-confessionele zedenleer gaat het om 40 procent”, zegt Jean-Jacques De Gucht.

Het Vlaams Parlementslid besluit: “Conservatieve krachten vinden een aanpassing aan de grondwet onbespreekbaar als het gaat over levensbeschouwelijk onderricht op onze scholen, maar toch slaagt men er niet in het levensbeschouwelijk onderwijs op een goede manier te onderwijzen. Men kan zich bijgevolg de vraag stellen of het niet dringend tijd wordt een debat te voeren in de verschillende parlementen over de ‘noodzakelijkheid van het levensbeschouwelijk onderwijs’.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder