Sla navigatie over

Veroordeling én internationale actie voor Oeigoeren dringend nodig

Open Vld-parlementsleden Marianne Verhaert en Goedele Liekens legden een resolutie neer betreffende de misdaden gepleegd tegen de Oeigoeren. Deze resolutie is vandaag gestemd in de commissie Buitenlandse Betrekkingen in de Kamer. De resolutie veroordeelt de willekeurige detentie van de Oeigoerse minderheid in zogenaamde “heropvoedingskampen”. “Wij hopen op een krachtig signaal om de schendingen van de mensenrechten van de Oeigoeren te veroordelen, maar wij vragen met 20 verzoeken onze federale regering ook om concrete maatregelen te nemen”, stellen de Kamerleden. De resolutie kwam tot stand na een reeks van hoorzittingen waarbij onder andere Oeigoeren zelf kwamen getuigen over de situatie ter plaatse.

In de resolutie veroordelen de Kamerleden de vervolging en de massale schending van de mensenrechten in de autonome regio van Xinjiang. “Het is onze plicht om aandacht te vragen voor de Oeigoeren en ervoor te zorgen dat geschiedenis zich niet opnieuw herhaalt,” stelt Marianne Verhaert in de commissie Buitenlandse Zaken in de Kamer. “Een kamp is een kamp, en dat moeten we ook zo benoemen.”

Rapporten van de Verenigde Naties verwijzen naar de systematische foltering, wrede en onmenselijke behandelingen, tekort aan voedsel, tekort aan hygiënische faciliteiten, seksueel misbruik, enz. ten opzichte van de minderheidsgroep. “Met deze resolutie roepen we de federale regering op om dit te veroordelen én actie te ondernemen”, aldus Verhaert en Liekens.

België dient, net zoals het in 2019 heeft gedaan, alle internationale en Europese initiatieven ter bescherming van de Oeigoeren te steunen. De resolutie gaat op dit vlak verder dan resoluties gestemd in andere nationale parlementen van Europese landen. “Veroordelen is niet meer voldoende. Ons land moet samen met andere staten concrete maatregelen nemen om een einde te maken aan één van de grootste mensenrechtenschendingen van dit tijdperk”, stellen Verhaert en Liekens. De resolutie verzoekt onze regering om de mensenrechtensituatie hoog op de agenda te zetten zowel in de bilaterale gesprekken met China, als bij de Europese Unie en de Verenigde Naties. De resolutie roept ook op om op Europees niveau te pleiten om goederen gemaakt uit dwangarbeid te verbieden op de Europese interne markt.

De Kamerleden verwijzen ook naar de verontrustende rapporten en getuigenissen omtrent gedwongen abortussen en massale gedwongen sterilisaties van Oeigoerse vrouwen en meisjes. “Dit moet onmiddellijk onderzocht worden,” stelt Goedele Liekens. De resolutie verwijst naar het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen van 1979, dat de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen beschermt. “Het is absoluut van cruciaal belang er ongehinderd toegang wordt verleend tot de kampen, een speciaal gezant van de Verenigde Naties wordt benoemd en een internationale onderzoekscommissie wordt ingericht om de berichtgeving te onderzoeken,” stelt Liekens.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder