Sla navigatie over

Versnellingsplan behaalt mooie resultaten bij langdurig werkzoekenden

Tussen september 2018 en maart 2021 rondden 11.045 werkzoekenden een activeringstraject voor langdurig werkzoekenden in het kader van het Versnellingsplan af. 26% of 2.860 werkzoekenden stroomden uit naar werk. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits op een vraag van Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld). Daarnaast steeg het aandeel langdurig werkzoekenden (langer dan één jaar werkloos) dat een knelpuntopleiding startte sterk; van 59,3% in 2018 naar 80% in 2020. “Dit zijn mooie cijfers. Het Versnellingsplan behaalt zijn doel: knelpuntvacatures en -opleidingen en werkzoekenden beter laten matchen. Nu de krapte op de arbeidsmarkt opnieuw toeneemt, is het tijd voor een Versnellingsplan 2.0”, zegt Ongena.

In oktober 2017 pakte voormalig Vlaams minister van Werk Philippe Muyters uit met het Versnellingsplan. Een belangrijke doelstelling is de screening van langdurig werkzoekenden. Het plan ging van start in 2018 en is opgebouwd rond vier pijlers: inschatting en snelle toeleiding, verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening, administratieve vereenvoudiging, monitoring en opvolging.

Open Vld-parlementslid Tom Ongena vroeg de resultaten op van het Versnellingsplan. Uit het antwoord van minister Crevits blijkt dat 11.045 werkzoekenden het Tender Activering Langdurig Werkzoekenden-traject (TAL) volledig doorliepen. 2.860 (26 procent) vond een job, 2.965 (27 procent) startte een bemiddelingstraject op (werkzoekenden activeren richting werk) en 747 (7 procent) startte een opleiding.

“Een van de belangrijkste doelstellingen van het Versnellingsplan is een betere invulling geven aan knelpuntvacatures. Dat lijkt te zijn gelukt als we kijken naar de cijfers van de knelpuntopleidingen”, aldus Ongena. Het aandeel knelpuntopleidingen in het totale opleidingsaanbod van VDAB steeg significant; van 64,9% in 2018 naar 81,3% in 2020. Hierdoor dikte het aandeel langdurig werkzoekenden dat een knelpuntopleiding startte sterk aan; van 59,3% in 2018 naar 80% in 2020.

Tom Ongena: “Meer dan één op de drie van alle werkzoekenden in Vlaanderen is al twee jaar of langer op zoek naar een job. In tegenstelling tot de algemene werkloosheidscijfers daalt hun aantal niet: het blijft hardnekkig schommelen rond de 60.000. Het Versnellingsplan wilde deze mensen beter begeleiden en dat lijkt te werken. Toch is een extra inspanning nodig. VDAB moet hen nog beter toeleiden naar de vele knelpuntvacatures. Enkel zo kunnen we de lijst met momenteel een absoluut record van 190 knelpuntvacatures inkorten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder