Sla navigatie over

Versterk de tweede pensioenpijler met automatische aansluiting!

In het pensioendebat pleit Open Vld-fractieleider Maggie De Block voor een verdere democratisering van de tweede pensioenpijler. 'Naast het wettelijk pensioen moeten we in een solidair land voor iedereen ook de toegang tot het aanvullend pensioen verzekeren.'

In haar tussenkomst tijdens de bespreking van het pensioenplan gaf volksvertegenwoordiger De Block het belang van de garantie op de toegang tot tweede pensioenpijler aan. Ze formuleert daarbij een concreet voorstel en nodigt de sociale partners en de bevoegde minister uit daarmee  aan de slag te gaan.

'Uit studies en bevragingen bij gepensioneerden,' zo weet De Block,  'blijkt dat maar liefst 1 op 4 van hen aangeeft dat het wettelijk pensioen niet volstaat om alle basisuitgaven te dekken. Deze cijfers onderstrepen opnieuw dat naast een voldoende hoog wettelijk pensioen ook een sterke tweede pensioenpijler van cruciaal belang is.'

Een robuuste tweede pensioenpijler moet voor iedereen mogelijk zijn, wil men verzekeren dat de ouderen mensen merken dat werken geloond heeft. Hoe kan de overheid een dergelijke garantie bieden? 'We moeten opteren voor een systeem waarbij personen automatisch aansluiten bij een aanvullende pensioenregeling, tenzij ze zich actief afmelden,' zo stelt fractieleider De Block voor.

De regering moet kijken naar de goede buitenlandse voorbeelden. De Europese Commissie publiceerde hierover recent een studie: 'Best practices and performance of auto-enrolment mechanisms for pension savings'. Beknopt gesteld bevat het rapport een overzicht van systemen dat mensen automatisch aansluit bij een aanvullende pensioenregeling en hoe dat in zijn werk gaat. Verschillende lidstaten van de Europese Unie passen reeds dergelijke modellen toe. De maatregel heeft tot een substantiële verhoging van het aantal aangesloten, werkende mensen bij een tweede pijler geleid.

Er moet grondig werk geleverd worden om de pensioenen ook in de toekomst te verzekeren. De sociale partners moet eveneens met voorstellen komen. Nadien wordt er onderhandeld met de regering en dan pas kunnen de verschillende voorstellen omgezet worden in wetgeving. We zijn reeds halfweg deze regeerperiode, de tijd dringt dus. Met haar voorstel van automatische aansluiting hoopt De Block een alternatief aan te reiken om in de tweede pensioenpijler vooruitgang te boeken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder