Sla navigatie over

Verzekeraars betaalden 17,83 miljoen euro uit voor schade aan landbouw in 2020

De uitzonderlijke weersomstandigheden van de afgelopen zomers veroorzaakten heel wat schade aan onze landbouwteelten. Daarom is sinds begin 2020 de brede weersverzekering van kracht. In totaal betaalden verzekeraars zo 17,83 miljoen euro uit voor de schade die dit vorig jaar veroorzaakte. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) opvroeg bij minister van Landbouw Hilde Crevits. “De Vlaamse overheid betaalt 65% van elke afgesloten polis terug. Limburgse landbouwers waren in 2020 goed voor het grootste bedrag aan polissen. Daardoor ontvingen zij maar liefst 3,5 miljoen euro ofwel 39% van het totale bedrag dat de Vlaamse overheid uitbetaalde als tegemoetkoming in de polissen voor de brede weersverzekering”, zegt Coenegrachts.

Op 1 januari 2020 werd het Landbouwrampenfonds opgeheven. In plaats daarvan werd de brede weersverzekering in het leven geroepen. In dat eerste jaar verzekerde ongeveer 13 procent van de boeren zich. Vlaanderen kreeg in de periode eind april tot en met september 2020 te kampen met extreme droogte. Daardoor werd de brede weersverzekering al meteen geconfronteerd met uit te betalen schadevergoedingen.

“2.964 Vlaamse landbouwers sloten vorig jaar een polis af voor in totaal 13.531.782 euro. Verzekeraars betaalden echter een kleine 18 miljoen euro uit aan schadevergoedingen”, zegt Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts. “Dat wil zeggen dat alle verzekeraars samen 4,3 miljoen euro meer als schadevergoeding uitbetaalden dan dat ze initieel ontvingen voor de polissen. De verzekeraars scheurden vorig jaar dus hun broek aan dit product.”

Aangezien Vlaanderen 65 procent van het polisbedrag voor haar rekening neemt, kregen de landbouwers 8.795.658 euro van de in totaal 13.531.782 euro terugbetaald. De cijfers die Coenegrachts opvroeg bij de bevoegde minister geven eveneens per provincie een overzicht van die Vlaamse tegemoetkoming in de polissen voor de brede weersverzekering. Het grootste bedrag ging naar Limburg (3.465.166 euro voor 555 landbouwers), 2.054.840 euro vloeide naar 1.007 West-Vlaamse boeren en  Vlaams-Brabant ontving 1.472.878 euro voor 268 landbouwers. Verder vloeide 1.076.242 euro naar 618 Oost-Vlaamse boeren en het kleinste bedrag ging naar Antwerpen (726.532 euro voor 516 landbouwers).

Coenegrachts pleit al lang voor een snelle afhandeling van alle schadedossiers: “In het verleden kregen landbouwers pas een jaar later hun schade uitbetaald aangezien dat pas kon na de erkenning als landbouwramp. Via de brede weersverzekering gebeurt dat nu nog in datzelfde jaar. Dat is uiteraard goed nieuws voor onze landbouwers. Want onze boeren, telers en hun lokale producten zijn belangrijker dan ooit. Tegenslagen zoals schade door droogte zijn bijzonder zware financiële dompers. De vlotte uitbetalingen zijn dus absoluut noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Hopelijk zet deze eerste geslaagde praktijktest van de brede weersverzekering meer landbouwers ertoe aan om de komende jaren ook zo’n polis af te sluiten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder