Sla navigatie over

“Vestigingswet zelf in vraag durven stellen”

Vlaams minister van economie, Philippe Muyters, kondigde aan dat ook buitenlanders die in ons land een beschermd beroep willen uitoefenen, zich binnenkort zullen moeten houden aan de voorwaarden van de vestigingswet. “Het is evident dat we de lat gelijk moeten leggen voor Belgen en buitenlanders. De vraag is alleen waar we die lat leggen?” zeggen Bart Somers en Willem-Frederik Schiltz, Vlaamse volksvertegenwoordigers voor Open Vld. “Voor iedereen omhoog, zoals de minister lijkt aan te geven? Of juist voor iedereen naar omlaag? Wij kiezen voor het tweede. En vragen dus aan de minister om het debat over de Vestigingswet zelf niet uit de weg te gaan.”

De Vestigingswet legt allerhande voorwaarden op aan wie een bepaald beroep wil uitoefenen. Het gaat daarbij om de zogenaamde beschermde of gereglementeerde beroepen. Wie het beroep van kapper, tandtechnicus of opticien wil uitoefenen, bijvoorbeeld, moet daarvoor de juiste diploma’s en vergunningen kunnen voorleggen. Onlangs raakte echter bekend dat die voorwaarden niet gelden voor andere Europese burgers, want sinds maart is een Europese richtlijn van kracht die stelt dat wie in een EU-land een beschermd beroep mag uitoefenen, dat ook elders binnen de EU moet kunnen. In een reactie hierop gaf de minister aan dat de buitenlanders zich ook zullen moeten houden aan de voorwaarden van de vestigingswet.

Lat voor iedereen naar omlaag, niet omhoog
Open Vld gaat hier niet zomaar in mee. “Je zou ook anders kunnen redeneren. In plaats van de huidige voorwaarden te willen opleggen aan de buitenlanders, zou je ook die voorwaarden zelf onder de loep kunnen nemen en waar nodig versoepelen of zelfs afschaffen,” zegt Willem-Frederik Schiltz. “In 2006 werd de lijst van gereglementeerde beroepen reeds sterk ingekort. Het is misschien tijd om nogmaals met de borstel door de lijst te gaan.” Hij verwijst ook naar sommige absurde gevolgen van de huidige regels. “Een friturist mag probleemloos stoofvlees verkopen, maar een restauranthouder moet eerst een bekwaamheidsbewijs kunnen voorleggen.”

Open Vld is ervan overtuigd dat een soepelere Vestigingswet de toetreding van nieuwe bedrijven sterk kan verhogen, de concurrentie bevorderen en zo zorgen voor lagere prijzen. “Zaken waar een minister van economie niet ongevoelig voor kan zijn,” aldus Bart Somers. Hij rekent er dan ook op dat minister Muyters met een onderbouwd voorstel naar de regering komt, waarin ook een versoepeling van de Vestigingswet zelf is opgenomen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder