Sla navigatie over

VIDEO: "Meer mogelijkheden voor steden en gemeenten om woningbelasting te verlagen"

Dankzij het decreet van Rik Daems kunnen steden en gemeenten de onroerende voorheffing laten variëren, bijvoorbeeld per wijk. Vandaag hebben de steden en gemeenten slechts één tarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) die berekend wordt op het kadastraal inkomen (KI). “Wij willen de gemeenten de mogelijkheid geven die belasting te differentiëren, per buurt of per bevolkingscategorie,” zegt Rik Daems. “Op die manier willen we het goedkoper maken voor mensen die in de stads- of dorpskern gaan wonen of die er willen blijven wonen, maar vandaag door de hoge onroerende voorheffing wegtrekken. Vooral voor oudere mensen of alleenstaanden wordt die jaarlijkse belastingaanslag soms ondraaglijk.”

Daems ziet alvast mogelijkheden voor zijn stad Leuven. "Vandaag trekken jonge gezinnen weg uit de stad,wegens onbetaalbaar. Door dit nieuwe decreet kunnen we doelgericht de woonbelastingen verlagen en zo betaalbaar wonen terug mogelijk maken."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder