Sla navigatie over

VIDEO: "Sociale huurders moeten voortaan Nederlands kennen"

De bestaande verplichting waarbij huurders van sociale woningen moeten tonen bereid te zijn om Nederlands te leren, blijkt te vrijblijvend en leidt niet altijd tot een basiskennis van de omgangstaal, wat op zijn beurt soms aanleiding geeft tot communicatie-, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen.

Het Vlaams Parlement keurde daarom een nieuwe decreet goed waardoor sociale huurders voortaan een cursus Nederlands moeten volgen, als ze niet over een basiskennis beschikken. Bovendien zal men ook een taaltest moeten afleggen. Wie dat niet doet of niet slaagt, riskeert een geldboete. 

Met deze maatregel, wil men het samenwonen in sociale wooncomplexen verbeteren en ook de kansen op het vinden van een job verhogen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder