Sla navigatie over

VIDEO: "Tienermoeders krijgen automatisch laagste tarief kinderopvang"

Unaniem goedgekeurd:

Het voorstel van Freya Saeys om tienermoeders een lager tarief te bieden voor kinderopvang werd op 15 maart unaniem goedgekeurd in het parlement. Een dergelijk verlaagd tarief is voor deze kwetsbare groep onontbeerlijk: “minderjarige moeders kunnen geen contract afsluiten met een kinderopvang. Hun ouders kunnen dat wel. Daardoor wordt het tarief voor de kinderopvang berekend op het inkomen van de grootouders, en niet van de tienermoeders. Dat valt vaak duur uit. Daarom komt er nu een automatische toekenning van de laagste ouderbijdrage voor minderjarige moeders”, legt Freya Saeys uit.

 
Vaak zijn het de ouders van tienermoeders die de kosten moeten dragen:
 
In realiteit zijn het vaak de ouders van tienermoeders die opdraaien voor de kosten van hun kleinkinderen. Naast de opvoeding van hun eigen minderjarig kind moeten ze met andere woorden nog eens extra budget voorzien voor hun kleinkind. Wanneer daar nog een aanzienlijke inkomensbijdrage voor de kinderopvang van hun kleinkinderen bovenop komt, wordt het moeilijk voor de grootouders om de kinderopvang van hun kleinkind te betalen. “Willen we het voor tienermoeders mogelijk maken hun school af te maken én de grootouders de kans geven te blijven werken, dan is de betaalbaarheid van kinderopvang erg belangrijk. Daarom voorzien we voor kinderen van minderjarige tienermoeders de laagste ouderbijdrage van 5,15 euro per dag,” zegt Freya Saeys.
 
Pleegkinderen:
 
Het automatisch toekennen van het laagste oudertarief gebeurt momenteel al voor pleegouders. Zij kunnen hun pleegkinderen voor 5,15 euro per dag naar de voorschoolse kinderopvang brengen. “We breiden nu deze regeling uit naar tienermoeders, zodat de ouders en grootouders kunnen rekenen op betaalbare kinderopvang", aldus Saeys.
 
Cijfers:
 
Sinds enkele jaren daalt het aantal tienermoeders. In 2014 waren er 882 moeders jonger dan twintig met een gemiddelde leeftijd van 18,6 jaar. In 2015 waren er nog 843 tienermoeders. “Dat het aantal tienermoeders daalt, betekent echter niet dat er geen problemen meer zijn. Uit onderzoek blijkt dat tienermoeders veelal behoren tot gezinnen met een lager inkomen en een groter risico op armoede lopen. Zeker wanneer die gezinnen bijkomende financiële lasten moeten dragen,” stelt Saeys. De kansarmoede-index van Kind en Gezin bevestigt die tendens.
 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder